Povrat crkvenih matičnih knjiga Dubrovačkoj biskupiji

Slika /Vijesti Novi direktorij/Povratak_maticnih_knjiga_db_01.JPG

Republika Hrvatska vratila je Dubrovačkoj biskupiji dio crkvenih matičnih knjiga oduzetih nakon Drugog svjetskog rata. U Biskupskom ordinarijatu zapisnik o primopredaji crkvenih matičnih knjiga potpisali su  ministar uprave Ivan Malenica i dubrovački biskup mons. Mate Uzinić. 

Ovim povratom biskupiji se preko Ureda državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije vraća 220 knjiga, od toga 199 matica i 21 knjiga ostale evidencije. Susretu su nazočili i državna tajnica Josipa Rimac i župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić sa suradnicima.

 Katolička Crkva službeno je započela s vođenjem matičnih knjiga još u 16. stoljeću, kad je na 24. sjednici Tridentskog koncila, 11. studenog 1563. godine, donesena odredba da župnici vode matice krštenih i vjenčanih. Donesena odredba se rano počela primjenjivati u Dubrovačkoj nadbiskupiji, pa je tako najstarija matična knjiga s dubrovačkog područja matica umrlih župe Suđurađ na Šipanu, koja potječe iz 1580. godine.

Sporazumom o povratu crkvenih matičnih knjiga, knjiga stanja duša, ljetopisa i drugih knjiga koje su u vrijeme komunističkog režima nezakonito oduzete Katoličkoj crkvi, zaključenim između Vlade RH  i Hrvatske biskupske konferencije utvrđeno je neprijeporno vlasništvo Katoličke crkve nad navedenim knjigama, te su preuzete obveze izrade popisa knjiga i njihova povrata.

Uredi državne uprave u županijama dostavili su ovom Ministarstvu tražene podatke o crkvenim matičnim knjigama za koje su upisi uneseni u informatičke baze podataka te verificirani kao i podatke o crkvenim matičnim knjigama u kojima su upisi iz ranijih razdoblja i koji ne podliježu verifikaciji odnosno podatke o knjigama i ostalim evidencijama koje ispunjavaju uvjete da se mogu vratiti Katoličkoj crkvi.

Povrat crkvenih matičnih knjiga je u rješavanju, te Ministarstvo uprave u pojedinačnom dogovoru s biskupijama radi na povratu crkvenih knjiga (koje ispunjavaju uvjete za povrat) nadležnim biskupijama.
 
 

Pisane vijesti