Kolektivni ugovor

Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati državnih službi dana 9. studenoga 2017. godine zaključili su Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN, br. 112/17,12/18).

Na konstituirajućoj sjednici Zajedničke Komisije održanoj u četvrtak 18. siječnja 2018. godine kao predsjednica Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imenovana je gđa Josipa Rimac, zamjenica predsjednice je gđa Iva Bolanča, a tajnik Zajedničke komisije Krešimir Milobara.