Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati državnih službi dana 9. studenoga 2017. godine zaključili su Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine“, br. 112/17, 12/18, 2/19 – Dodatak I., 119/19 - Dodatak II. i 66/20 - Dodatak III.)

Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (dalje u tekstu: Zajednička komisija) konstituirana je na sjednici održanoj dana 18. siječnja 2018. godine. Predsjednica Zajedničke komisije je Iva Bolanča, dok je tajnik Zajedničke komisije Krešimir Milobara.