Etika

Člankom 25. Zakona o državnim službenicima (NN 92/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 49/2012. – pročišćeni tekst, 37/2013., 38/2013., 138/2015. – Odluka USRH, 61/2017., 70/2019. i 98/2019.) propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika (NN 40/2011. i 13/2012.) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje  državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:
·         čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
·         povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom 
·         putem besplatnog telefona 0800 0304 svakog radnog dana
·         na adresu elektroničke pošte za pritužbe: prituzbe@uprava.hr 


Sve pohvale na rad državnih službenika mogu se podnijeti:
·         na adresu elektroničke pošte za pohvale: pohvale@uprava.hr 


Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.
 
·         Povjerenica za etiku u Ministarstvu pravosuđa i uprave:
Darija Gradski
voditeljica Služba za etiku, sustav vrijednosti te stručno osposobljavanje i usavršavanje
telefon: 01/23 57 633
e-mail: dgradski@uprava.hr