Etika

Člankom 25. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12) propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11 i 13/12) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje  državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:
  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
  • povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom 
  • putem besplatnog telefona 0800 0304 svakog radnog dana
  • na adresu elektroničke pošte za pritužbe: prituzbe@uprava.hr 


Sve pohvale na rad državnih službenika mogu se podnijeti:

Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.
 
  • Povjerenica za etiku u Ministarstvu uprave:
Darija Gradski

voditeljica Služba za etiku, sustav vrijednosti te stručno osposobljavanje i usavršavanje

telefon: 01/23 57 633
e-mail: dgradski@uprava.hr