Kontakt

Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Maksimirska 63, 10000 Zagreb 
Tel:  01 235 75 55
Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb
Tel:  01 371 40 00

E-mail: pitanja@mpu.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00

OIB: 72910430276
MB:  5287260

  

O Ministarstvu