Životno partnerstvo

Slika /slike/2014/Zivotnopartnerstvo.jpg

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola stvara uvjete koji će istospolnim zajednicama na raspolaganje staviti sve instrumente koje su im neophodni da zajednički uspješno grade svoje obiteljske živote.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN broj 92/14) stupio je na snagu 06. kolovoza 2014. godine. Do tada je položaj istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj bio uređen pravnim okvirom koji se pokazao nedostatnim. Naime, Zakon o istospolnim zajednicama propisivao je  izuzetno uzak opseg prava koja nisu mogla osigurati temelj za svakodnevno funkcioniranje istospolnih životnih zajednica, budući je osiguravao samo pravo na međusobno uzdržavanje i pravo na stjecanje zajedničke imovine. Štoviše, način na koji su bili  postavljeni uvjeti nastanka istospolne zajednice pokazao se teško ostvarivim u stvarnom životu. Kao rezultat od 2003. godine, kada je izglasan Zakon o istospolnim zajednicama, do danas službeno nije potvrđen nastanak niti jedne zajednice. Što  znači da niti jedan par nije ostvario niti taj skromni opseg imovinskih prava koje im je pružao tadašnji pravni okvir.
 
Ustavom Republike Hrvatske je  propisano, da načelo društvene jednakosti svih građana i građanki pojedinačno, ali i društvenih skupina kojima pripadaju, bilo da su manjinske ili većinske, predstavlja temeljnu vrednotu hrvatskog ustavnog poretka. Načelo jednakosti ugrađeno je i u članak 35. Ustava koji propisuje kako državna vlast mora ne samo poštovati osobni i obiteljski život, dostojanstvo, ugled i čast svakog  građana ili građanke već ima obvezu osigurati jednaku pravnu zaštitu tih vrednota.
Pravni okvir  nije bio usklađen ni sa zahtjevima koji za Republiku Hrvatsku proizlaze iz pravnog sustava Vijeća Europe i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i pravne regulative Europske unije. Europski sud za ljudska prava je kroz svoju sudsku praksu u zadnjih desetak godina značajno pridonio poboljšanju pravnog položaja istospolnih zajednica te je u presudi Vallianatos v Grčka od 7. studenog 2013.godine od država članica zatražio da izrade zakonski okvir kojim će urediti položaj istospolnih zajednica jer bez te vrste pravnog priznanja država ne može zaštiti dostojanstvo svojih građana i građanki istospolne orijentacije.

Ministarstvo uprave bilo je stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga zakona o životnom partnerstvu te je osnovana i stručna radna skupina za izradu zakona. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o životnom partnerstvu provedeno je u razdoblju od 04.11.2013. do 06.12.2013. godine, a svoje komentare, prijedloge i primjedbe dostavilo je više stotina dionika. Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na internetskim stranicama Ministarstva uprave.
 
Predstavljajući Konačni prijedlog zakona u Hrvatskom saboru, ministar uprave Arsen Bauk istaknuo je sljedeće: "  predstavlja demokratski kompromis, stvara uvjete koji će istospolnim zajednicama na raspolaganje staviti sve instrumente koje su im neophodni da zajednički uspješno grade svoje obiteljske živote temeljene na osjećajima intimne emocionalne privrženosti i međusobnog povjerenja, a da istovremeno izražava poštovanje prema trenutnoj privrženosti onih naših sugrađana i sugrađanki tradicionalnosti vezanoj uz instituciju braka."
 
 

Možda vas zanima i...