Završen prvi dan uvida u nevažeće potpise za predstavnike građanskih inicijativa

Slika /slike/2018/11 studeni/Uvid u neispravne potpise/shutterstock_174064394 (1).jpg

U ponedjeljak, 26. studenoga 2018. u vremenu od 9.00 do 15.00 sati u prostorijama tvrtke APIS IT omogućen je uvid u nevažeće potpise predstavnicima Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“, a tvrtka APIS IT osigurala je tehničke uvjete za uvid u nevažeće potpise, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

Prije početka uvida održan je sastanak na kojem je trebao biti dogovoren način uvida u nevažeće potpise. Tom sastanku nazočili su: deset predstavnika inicijative, članovi Povjerenstva za provedbu uvida u potpise birača koji su proglašeni neispravnim odnosno nevažećim, u sastavu: predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Državnog izbornog povjerenstva i Ministarstva uprave te u svojstvu promatrača predstavnici civilnih udruga Hrvatskog helsinškog odbora, Kuće ljudskih prava i „B.a.b.e.“.

Predstavnici inicijative su upoznati da mogu izvršiti uvid u sve nevažeće potpise na originalnim potpisnim listama koje su predali Hrvatskom saboru, te o uvjetima uvida u aplikaciju APIS IT-a u kojoj su uneseni potpisi, a sve prema odredbama Zakona o referendumu i Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

U skladu sa time, predstavnicima Inicijative omogućen je uvid u sve potpisne liste sa nevažećim potpisima, detaljna analiza svakog potpisa i obrazloženje zbog čega je pojedini potpis proglašen nevažećim.

Ukoliko bi i nakon obrazloženja o razlozima zbog kojeg potpis nije prihvaćen kao važeći bio zatražen uvid u aplikaciju APIS IT-a, (uvid u točne podatke, ispravan OIB, ispravno ime i prezime…) isti je bio omogućen predstavnicima Inicijative, osim u slučaju ako upisano ime i prezime i/ili OIB ne odgovaraju tim podatcima u registru birača. U tom slučaju, točnost tih podataka provjerava predstavnik Državnog izbornog povjerenstva te o tome izvješćuje predstavnike Inicijative, a sve u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Nakon što su upoznati sa zakonskim propisima po kojima se mora izvršiti uvid u nevažeće potpise, predstavnici Inicijative odbili su izvršiti uvid u nevažeće potpise.Pisane vijesti