Raspisani lokalni izbori

Slika /Izbori za Hrvatski sabor 2015/Izbori za HS 2015.jpg

Lokalni izbori održat će se u nedjelju 21. svibnja 2017. godine.

Vlada Republike Hrvatske, na danas održanoj sjednici, donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
 
Zakonom o lokalnim izborima propisano je da se redovni izbori za članove predstavničkih tijela te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju istodobno, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine, pa se za dan provedbe izbora određuje nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.

Stupanjem na snagu odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela, kao i mandat povjerenicima Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkih tijela koji su imenovani u 14 jedinica lokalne samouprave (u gradovima: Daruvaru, Dubrovniku, Sinju, Splitu, Varaždinu i Varaždinskim Toplicama te općinama: Ferdinandovac, Kolan, Lanišće, Milna, Sikirevci, Štitar, Velika Kopanica i Višnjan-Visignano).

Na lokalnim izborima bira se broj članova predstavničkih tijela koji je utvrđen Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Također se biraju općinski načelnici, gradonačelnici i župani te njihovi zamjenici i to: u jedinicama koje imaju do 10.000 stanovnika bira se jedan zamjenik, a u jedinicama koje imaju više od 10.000 stanovnika, u gradovima sjedištima županija te županijama, biraju se dva zamjenika.

Pored navedenog, u jedinicama u kojima se pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu treba osigurati sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kao i u jedinicama u kojima je pravo na zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina propisano statutom jedinice te u jedinicama u kojima pripadnici neke od nacionalnih manjina čine većinu stanovništva, biraju se i zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda hrvatskog naroda.

Odluke stupaju na snagu 20. travnja 2017. godine.

Pisane vijesti