Priopćenje za javnost: Država bez papira – isprave iz državnih matica građani više neće morati pribavljati sami

Slika /slike/Registri i baze podataka.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada RH obvezala je sva javnopravna tijela da u postupcima koji građani pred njima vode, po službenoj dužnosti pribavljaju podatke iz državnih matica:
 
  • matice rođenih
  • matice vjenčanih
  • matice umrlih
  • registar životnog partnerstva
  • evidencije državljanstva 

Za građane to znači oslobađanje od nepotrebnog pribavljanja dokumenata o kojima država vodi službenu evidenciju.
 
Uvođenjem web aplikacije „Uvid u osobna stanja građana“ Ministarstvo uprave stvorilo je prvi preduvjet za izgradnju „države bez papira“.

„Država bez papira“ započinje u uredima državne uprave u županijama, kojima će od 01. svibnja 2017. godine biti omogućen pristup web aplikaciji „Uvid u osobna stanja građana“.

Ostala javnopravna tijela obvezna su web aplikaciji pristupiti najkasnije do 01. listopada 2017. godine.

Povezivanjem tijela državne uprave digitaliziraju se i pojednostavljuju procesi te  ubrzava rad javne uprave sa svrhom jednostavnosti i dostupnosti građanima.

Ministarstvo uprave će na svojoj internetskoj stranici obavještavati javnost o javnopravnim tijelima iz pojedinih upravnih područja kojima je omogućen elektronički pristup podacima iz državnih matica. 


Zaključak Vlade 
 

Pisane vijesti