Poziv na razgovor (intervju) - za imenovanje predstojnika/ice ureda državne uprave u županijama

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

NOVO:
 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje predstojnika/ice ureda državne uprave u županijama, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 65/2017 od 7. srpnja 2017. godine i na web-stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na razgovor (intervju), za imenovanje predstojnika/ce Ureda državne uprave u:

 
 • Zadarskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana:
  • 28. kolovoza 2017. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od A do M),
  • 29. kolovoza 2017. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od P do Ž);
 
 • Zagrebačkoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana:
  • 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63;
 
 • Osječko-baranjskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana:
  • 31. kolovoza 2017. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od A do K),
  • 01. rujna 2017. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od M do Ž);

Poziv objavljen 21. kolovoza 2017. godine

 
 • Splitsko-dalmatinskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana:
  • 23. kolovoza 2017. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od A do Pe),
  • 24. kolovoza 2017. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od Pl do Ž); 
 
 • Šibensko-kninskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 24. kolovoza 2017. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63; 
 
 • Dubrovačko-neretvanskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 24. kolovoza 2017. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63; 
 
 • Požeško-slavonskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 25. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

Poziv objavljen 17. kolovoza 2017. godine
 
 • Primorsko-goranskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 21. kolovoza 2017. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63; 
 
 • Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 22. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

Poziv objavljen 14. kolovoza 2017. godine
 
 • Brodsko-posavskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 16. kolovoza 2017. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63; 
 
 • Vukovarsko-srijemskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 17. kolovoza 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63;
 
 • Koprivničko-križevačkoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 18. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63;
 
 • Sisačko-moslavačkoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 18. kolovoza 2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

Poziv objavljen 9. kolovoza 2017. godine
 
 • Varaždinskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 10. kolovoza 2017. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63; 
 
 • Virovitičko-podravskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 11. kolovoza 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63;
 
 • Međimurskoj županiji – razgovor (intervju) će se održati dana 11. kolovoza 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

Poziv objavljen 4. kolovoza 2017. godine

Pisane vijesti