Poziv na razgovor (intervju) - za imenovanje predstojnika/ice ureda državne uprave u županijama

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

Za Požeško-slavonsku i Vukovarsko-srijemsku županiju

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje predstojnika/ice ureda državne uprave u županijama, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 5/2017 od 18. siječnja 2017. godine i na web-stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na razgovor (intervju), za imenovanje predstojnika/ice Ureda državne uprave u:

 
  • Požeško-slavonskoj županiji – razgovor će se održati dana:
    • 21. ožujka 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od A do M),
    • 22. ožujka 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od N do Ž). 
 
  • Vukovarsko-srijemskoj županiji – razgovor će se održati dana:
    • 23. ožujka 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od A do G),
    • 24. ožujka 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63 (za kandidate/kinje čija prezimena počinju slovima od H do Ž).

Poziv objavljen 15.ožujka 2017. godine

Pisane vijesti