Poziv na razgovor (intervju) - za imenovanje predstojnika/ice ureda državne uprave u županijama

Slika /slike/zapošljavanje.jpg

Za Varaždinsku i Međimursku županiju te Virovitičko-podravsku županiju

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje predstojnika/ice ureda državne uprave u županijama, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 5/2017 od 18. siječnja 2017. godine i na web-stranicama Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na razgovor (intervju), za imenovanje predstojnika/ice Ureda državne uprave u:


 

  • Varaždinskoj županiji – razgovor će se održati dana 16. ožujka 2017. godine, s početkom u 9.30 sati u prostorijama Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, Varaždin, Stanka Vraza 4.
 
  • Međimurskoj županiji – razgovor će se održati dana 16. ožujka 2017. godine, s početkom u 13.30 sati u prostorijama Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec, Ulica Ruđera Boškovića 2.
 

Poziv objavljen 10. ožujka 2017. godine 

 

  •  Virovitičko-podravskoj županiji – razgovor će se održati dana 15. ožujka 2017. godine, s početkom u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63. 

Poziv objavljen 09. ožujka 2017. godine
 Pisane vijesti