Poziv na okrugli stol o ponovnoj uporabi informacija u utorak 25. studenog

Povjerenica za informiranje i Ministarstvo uprave u suradnji s ePSI Platformom Europske komisije pozivaju Vas na okrugli stol
 

INFORMACIJE JAVNOG SEKTORA: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI PONOVNE UPORABE INFORMACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Utorak, 25. studenoga 2014., 9.30-11.30, Ministarstvo uprave, Maksimirska 63, Zagreb
 
U okviru Europske unije informacije javnog sektora postale su zamašnjak razvoja poduzetničke aktivnosti, poput informatičke industrije i poslovne djelatnosti općenito, kao i razvoja nekomercijalnih aktivnosti, poput znanstveno-istraživačke djelatnosti, nadzora nad djelatnošću javnog sektora i sl., sa velikim društveno-gospodarskim potencijalom. Izraz „informacije javnog sektora“ odnosi se na podatke koje tijela javne vlasti prikupljaju u okviru svog djelokruga, kao što su gospodarsko-financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, a koji imaju potencijal za ponovnu upotrebu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga (npr. navigacijski sustavi, prometne aplikacije, vremenske prognoze, financijske usluge, znanstvena i druga istraživanja i slično).
Inicijativa EU usmjerena na razvoj informacijskog društva i digitalne agende koja predviđa i ponovnu uporabu informacija javnog sektora u svrhu iskorištavanja njihovog gospodarskog i društvenog potencijala dovela je do donošenja zakonodavnog okvira za ponovnu uporabu informacija javnog sektora (Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora i njezine izmjene 2013/37/EU), kao i do razvoja inicijative usmjerene prema izradi središnjih portala namijenjenih pristupu javnim informacijama u državama članicama,  s namjerom njihovog povezivanja u paneuropske portale (primjerice Europeana, koja se odnosi na informacije u području kulture). Izmijenjena i dopunjena Direktiva je trenutno u procesu transpozicije u zakonodavstva država članica EU, sa konačnim rokom za potpunu transpoziciju do 18. srpnja 2015. godine, uključujući i podzakonske akte.  Uspješnost transpozicije nadzire Europska komisija, sa pravno određenim posljedicama za moguća kršenja prava EU.
U Hrvatskoj se trenutno provode dvije glavne aktivnosti vezane uz informacije javnog sektora – transpozicija Direktive (unutar Zakona o pravu na pristup informacijama), kao i omogućavanje uvjeta za ponovnu uporabu informacija izradom središnjeg državnog portala i portala za otvorene podatke. Treba napomenuti kako mnoga tijela na svojim Internet stranicama već objavljuju svoje baze podataka te ih time čine dostupnim za ponovnu uporabu.
Svrha okruglog stola je prezentiranje trenutnih aktivnosti koje se u Republici Hrvatskoj provode u području ponovne uporabe podataka i pristupa informacijama u smislu otvorenih podataka,  upoznavanje sa zahtjevima EU i upoznavanje sa najboljom praksom država članica, što bi pomoglo Hrvatskoj da poboljša svoje stanje na PSI ljestvici kojom se procjenjuje uspjeh država članica u ovom području. Osim toga, svrha okruglog stola jest i stvaranje pogodnog okruženja između dionika o implementaciji inicijative iskorištavanja potencijala informacija javnog sektora u svrhu društveno-gospodarskog rasta.   
Uz kraća desetominutna izlaganja predstavnika Povjerenika za informiranje, Partnerstva za otvorenu vlast, Ministarstva uprave te Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade Republike Hrvatske prezentaciju o zahtjevima Europske unije i dobroj praksi održat će g. Martin Alvarez-Espinar, koordinator Savjetodavnog odbora ePSI Platforme.  EPSI Platforma http://www.epsiplatform.eu/ je inicijativa Europske komisije (DG CONNECT) sa svrhom promoviranja dinamičnog tržišta ponovne uporabe informacija javnog sektora (Public Sector Information - PSI) i otvorenih podataka u Europskoj  uniji. EPSI Platforma koristi  rezultatsku tablicu pomoću koje nadzire i procjenjuje napredak u donošenju i implementaciji  legislative koja se odnosi na ponovnu uporabu informacija javnog sektora.  
 
PROGRAM
9.00-9.30 REGISTRACIJA
9.30 – 10.30 IZLAGANJA
  • Anamarija Musa, Povjerenik za informiranje RH
  • Martin Alvarez-Espinar, ePSI Platforma
  • Igor Vidačak, Partnerstvo za otvorenu vlast / Ured za udruge Vlade RH
  • Tomislav Vračić, Ministarstvo uprave
  • Tamara Horvat i Renata Pekorari, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade RH
10.30-11.30 RASPRAVA
Suradnja na aktivnostima vezanim uz otvorene podatke i ponovnu uporabu informacija u Republici Hrvatskoj
 
Napomena: Izlaganja će se održati na engleskom jeziku.
Molimo poslati potvrdu dolaska na telefon 01/4609 041 ili na e-mail: ured@pristupinfo.hr

Stranica