Povjerljivi savjetnici

Državni službenici i namještenici imaju pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta

Državni službenici i namještenici imaju pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta. U svrhu ostvarenja toga prava, u državnim tijelima potrebno je promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe državnih službenika i namještenika, te svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati.

Temeljem odredbe članka 81. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 93/08, 23/09-ispr. i 39/09-Dodatak I.), državni službenici i namještenici mogu se, u slučaju neželjenog ponašanja, obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Čelnici državnih tijela imenovali su povjerljive savjetnike, na razini tijela s više od 20 zaposlenih odnosno na razini dislocirane ustrojstvene jedinice koja ima više od 20 zaposlenih. Za tijela koja imaju manje od 20 zaposlenih povjerljivog savjetnika imenovao je ministar uprave. Temeljne su obveze povjerljivih savjetnika: zaprimanje i rješavanje pritužbi, ispitivanje pritužbi, poduzimanje mjera radi sprečavanja nastavka uznemiravanja, izvještavanje Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenja primjene Kolektivnog ugovora, te zaprimanje obavijesti o pritužbama koje su podnesene nadređenom službeniku ili sindikalnom povjereniku.

Povjerljivi savjetniciStranica