Počela provjera potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma građanskih inicijativa „Narod odlučuje“ i „Istina o Istanbulskoj“

Slika /slike/shutterstock_215384788_cr.jpg

Vlada Republike Hrvatske donijela je na 110. sjednici Vlade, održanoj 2. kolovoza 2018. godine, zaključke kojima zadužuje Ministarstvo uprave za koordinaciju aktivnosti vezanih za provjeru broja i vjerodostojnosti svih potpisa iz zahtjeva za raspisivanje državnih referenduma građanskih inicijativa „Narod odlučuje“ i „Istina o Istanbulskoj“ te Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova za provjeru zakonitosti prikupljanja potpisa.

Ministarstvo uprave angažiralo je Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (u daljnjem tekstu: APIS IT) koja će izvršiti uslugu provjere broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative: „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a,  i „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske, te Građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“.

Rok za izvršenje provjere broja i vjerodostojnosti potpisa je četrdeset i pet kalendarskih dana, računajući od dana predaje potpisa APIS IT-u.

Kako bi se osigurala transparentnost i nužna zaštita osobnih podataka, ministar uprave Lovro Kuščević imenovao je sedmeročlano Povjerenstvo u sastavu: četiri službenika Ministarstva uprave, dva službenika Ministarstva unutarnjih poslova i djelatnik Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
  • preuzima kutije s potpisnim listama iz zahtjeva od Hrvatskog sabora i predaje ih tvrtki APIS IT radi provjere broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača iz zahtjeva
  • nadzire postupak provjere broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača
  • utvrđuje zakonitost postupaka prikupljanja potpisa odnosno provjerava jesu li se potpisi prikupljali sukladno Zakonu
  • odlučuje o valjanosti potpisa koje je tvrtka APIS IT u postupku provjere označila spornima
  • sastavlja izvješće o provedenom postupku provjere broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača te zakonitosti postupaka prikupljanja potpisa i dostavlja ga ministru uprave
  • po završetku postupka provjere broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača preuzima kutije s potpisnim listama od tvrtke APIS IT i vraća ih Hrvatskom saboru.
 
U postupku provjere i vjerodostojnosti potpisa propisani su precizni kriteriji prema kojima će se utvrđivati valjanost svakog potpisa. Utvrđivanje valjanosti potpisa održavat će se u kontroliranim uvjetima korištenjem sigurnih soba gdje je zabranjen unos mobilnih uređaja kao i svaki oblik snimanja te će se koristiti informatičko rješenje koje jamči zaštitu osobnih podataka.

Predviđena vrijednost ugovora za obavljanje navedenog posla iznosit će 1.018.500,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 0,85 kuna (bez PDV-a) po provjerenom potpisu te će konačna cijena ovisiti o ukupnom broju potpisa.

Povjerenstvo će, nakon što APIS IT dostavi podatke, konstatirati valjani broj potpisa za svaku od građanskih inicijativa.

Zainteresirana javnost o svemu će biti pravovremeno obaviještena.

Pisane vijesti