Okončano savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o osobnom imenu

Ministarstvo uprave održalo je internetsko savjetovanje/javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o osobnom imenu. Ministarstvo je pozvalo zainteresiranu javnost da se u cilju otvorenosti i transparentnosti rada svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključi u izradu Zakona o osobnom imenu kojim se uređuje postupak određivanja osobnog imena hrvatskih državljana.

Ministarstvo uprave održalo je internetsko savjetovanje/javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o osobnom imenu. Ministarstvo je pozvalo zainteresiranu javnost da se u cilju otvorenosti i transparentnosti rada svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključi u izradu Zakona o osobnom imenu kojim se uređuje postupak određivanja osobnog imena hrvatskih državljana.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 20.4.2012. do 07.5.2012. godine, tijekom kojeg su pristigla očitovanja od strane 3 dionika zainteresirane javnosti. Ovdje javno objavljujemo i objedinjene primjedbe/prijedloge i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju pristiglih primjedbi/prijedloga sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.


Javno savjetovanje – objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju  istih

Izvješće o provedenom savjetovanjuStranica