Održani dvodnevni seminari za državne službenike „Priprema predavača za provedbu seminara iz područja prevencije korupcije i etike“

Slika /slike/2017/studeni/29 studeni/20171124_104519 (4).jpg

Ministarstvo uprave u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provelo je izobrazbu državnih službenika Porezne uprave, Ministarstva financija te Ministarstva unutarnjih poslova

Ministarstvo uprave je u suradnji s  Državnom školom za javnu upravu provelo izobrazbu državnih službenika Porezne uprave, Ministarstva financija te Ministarstva unutarnjih poslova iz područja etike u cilju promicanja etičkih i moralnih načela u ponašanju državnih službenika, radi ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa te stjecanja povjerenja građana u javnu službu.

Kako su državni službenici Porezne uprave i  Ministarstva unutarnjih poslova u kontaktu s velikim brojem građana, kao korisnicima usluga, Ministarstvo uprave, započelo je edukaciju i održalo dvodnevne seminare pod nazivom „Priprema predavača za provedbu seminara iz područja prevencije korupcije i etike“.

Polaznici po završetku seminara su pripremljeni za samostalno vođenje seminara/obrazovnog programa kojeg će provoditi u svojim institucijama te su upoznati s osnovnim standardima ponašanja i etičkim načelima prilikom obavljanja službene dužnosti, identificirati etičke pojmove, raspraviti informacije o štetnosti korupcije, mogućim načinima njezinog sprječavanja te izložiti informacije o hrvatskom antikorupcijskom sustavu.  

Službenici Ministarstva uprave s višegodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi seminara održali su dva dvodnevna seminara 23.-24. studenoga te 30. studenoga - 1. prosinca za službenike Porezne uprave koji provode postupak ocjene osnovanosti pritužbe građana i drugih korisnika te službenika Ministarstva unutarnjih poslova.
 

Pisane vijesti