Održana radionica „Upravljanje kvalitetom u javnim uslugama“

Slika /slike/2014/IMG_5412.JPG

U organizaciji Ministarstva uprave, SIGMA-e i Državne škole za javnu upravu 27. ožujka 2014. godine održana je jednodnevna radionica na temu „Upravljanje kvalitetom u javnim uslugama – politike i alati za javne usluge usmjerene na građane“ na kojoj su  sudjelovali predstavnici središnjih tijela državne uprave.

Tijekom radionice razgovaralo se o značenju kvalitete usluga kao i o samoj definiciji pojma kvalitete usluga te različitim alatima koji se upotrebljavaju u osiguranju što boljih usluga za građane te su predstavljeni  pristupi koji se koriste u upravljanju kvalitetom u zemljama članicama Europske unije.

Stručnjaci SIGMA-e koji su tijekom radionice predstavili pristupe koji se koriste u upravljanju kvalitetom u zemljama članicama Europske unije istaknuli su veliku važnost dvosmjerne komunikacije s građanima jer mi koji radimo u javnom sektoru pružamo usluge građanima ali znamo li što oni očekuju.

U organizaciji Ministarstva uprave, SIGMA-e i Državne škole za javnu upravu 27. ožujka 2014. godine održana je jednodnevna radionica na temu „Upravljanje kvalitetom u javnim uslugama – politike i alati za javne usluge usmjerene na građane“ na kojoj su  sudjelovali predstavnici središnjih tijela državne uprave.

Tijekom radionice razgovaralo se o značenju kvalitete usluga kao i o samoj definiciji pojma kvalitete usluga te različitim alatima koji se upotrebljavaju u osiguranju što boljih usluga za građane te su predstavljeni  pristupi koji se koriste u upravljanju kvalitetom u zemljama članicama Europske unije.

Stručnjaci SIGMA-e koji su tijekom radionice predstavili pristupe koji se koriste u upravljanju kvalitetom u zemljama članicama Europske unije istaknuli su veliku važnost dvosmjerne komunikacije s građanima jer mi koji radimo u javnom sektoru pružamo usluge građanima ali znamo li što oni očekuju?


Stranica