Održana edukacija predstavnicima tijela državne uprave "Kako da vaše usluge za građane postanu e-usluge?"

Slika /slike/2019/11 Studeni/12a.jpg

U Ministarstvu uprave održana je edukacija predstavnika tijela državne i javne uprave o mogućnostima razvoja e-usluga, njihovog financiranja iz EU sredstava te omogućavanje pristupa e-uslugama državljanima Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa.

Projekt ePIC - Electronic Public Identification Croatia financira se u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) te predstavlja nastavak prethodno odobrenog i provedenog projekta Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens kojim je nadograđen središnji sustav za identifikaciju i autentifikaciju korisnika (NIAS) te integrirano 10 nadograđenih usluga.

Connecting Europe Facility (CEF) je ključni instrument financiranja EU za promicanje rasta, radnih mjesta i konkurentnosti kroz ciljano ulaganje u infrastrukturu na europskoj razini. CEF podržava razvoj visoko kvalitetnih, održivih i efikasno povezanih transeuropskih mreža na području prometa, energetike i digitalnih usluga.

CEF Telecom, kao jedna od komponenti CEF-a, predstavlja ključno sredstvo Europske unije za olakšavanje prekogranične interakcije između javnih uprava, poduzeća i građana, po uvođenju infrastrukture digitalnih usluga i širokopojasne mreže. Podržani projekti će doprinijeti stvaranju međusobno povezanih digitalnih usluga koje potpomažu jedinstveno digitalno tržište.
 
Provedba ePIC projekta započela je 2. svibnja 2018. godine, a rezultirat će prilagođenim sljedećim javnim uslugama:
  • suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a (Ministarstvo unutarnjih poslova) – usluga omogućava jednom roditelju davanje suglasnosti za izdavanje identifikacijske dokumentacije (npr. putovnice ili promjene adrese prebivališta djeteta);
  • e-Plovilo (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) – usluga omogućava državljanima EU/EEA kupovinu vinjeta, prijavu izmjena podataka u Registru brodova i Registru jahti, prijavu posade i registraciju tehničkog pregleda broda/jahte;
  • e-Pomorac (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) – usluga omogućava državljanima EU/EEA on-line prijavu na ispite za pomorske profesije i prijavu na polaganje ispita za dobivanje dozvole za voditelja rekreacijskih plovila (npr. plovila bilo koje vrste namijenjena sportu i slobodnom vremenu) korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica;
  • on-line dobivanje izvadaka iz zemljišnih knjiga (Ministarstvo pravosuđa);
  • podnošenje elektroničkog zahtjeva za otvaranje tvrtke u RH (Ministarstvo pravosuđa) – usluga omogućava osnivanje nove tvrtke bez potrebe za osobnim odlaskom na sud u Hrvatskoj (samo za one tvrtke čije osnivanje ne zahtijeva prisutnost javnog bilježnika – d.o.o. i  j.d.o.o.);
  • on-line podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja);
  • pristup i korištenje portala za javnu nabavu (Narodne novine d.d.).
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 505.406 €, od čega Europska unija sufinancira iznos od 379.055 €.
 
 
 

Pisane vijesti