Objavljen je javni natječaj za imenovanje članova/ica Odbora za državnu službu

Slika /slike/Javna nabava - web.jpg

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i članka 4. Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (Narodne novine broj 96/17), Ministarstvo uprave raspisuje javni natječaj za imenovanje  članova/ica Odbora za državnu službu.

Član/ica Odbora za državnu službu – 5 izvršitelja/ice.
Člana/icu Odbora za državnu službu imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina.

Stručni uvjeti:
– diplomirani/a pravnik/ca, odnosno magistar/a prava,
– najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima iz područja službeničkih odnosa ili primjene upravnog ili upravnosudskog postupka,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje prepreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Obvezni probni rad traje tri (3) mjeseca.
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja navedenog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. Državni stručni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja s položenim pravosudnim ispitom.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Više informacija možete potražiti na poveznici.
 

Pisane vijesti