Objava biračima za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor

Slika /Izbori za Hrvatski sabor 2015/Izbori za HS 2015.jpg

Do srijede, 28. listopada 2015. godine  mogu se podnijeti zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta 

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u  nedjelju 8. studenoga 2015. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u  subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.
 

Uvid u registar birača


Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.  Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu uredaNadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 28. listopada 2015. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati. 
 


Birači koji imaju prebivalište u Republicu Hrvatskoj
 

  • ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto, gdje će se zateći na dan održavanja izbora, u nadležnom uredu neovisno o mjestu upisa. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta  birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora ili trećem uredu.
     
 
  • ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJUu nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može  podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj (podatak naveden na osobnoj iskaznici).
 
Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA  s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na za to određenom biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu na području kojeg birač ima prebivalište te taj ured izdaje biraču rečenu potvrdu.
                                                                                           

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

 
  • birači koji imaju e-osobnu iskaznicu ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e– osobne iskaznice. Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
 
  •  birači koji nemaju e-osobnu iskaznicu i nisu podnijeli zahtjev za izdavanjem iste (s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske) kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj,  moraju se aktivno registrirati.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na čijem će se području birač zateći na dan izbora. 


     

Podnošenje zahtjeva za privremeni upis, aktivnu i prethodnu registraciju putem sustava e-Građani

Biračima je putem sustava e-Građani omogućeno podnošenja zahtjeva za:
 
  • privremeni upis izvan mjesta prebivališta,
  • aktivnu registraciju i
  • prethodnu registraciju.


Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj putem sustava e- Građani mogu dojaviti odnosno ažurirati podatke u registru birača o adresi u inozemstvu.
 
 
 

Pisane vijesti | Izbori i referendum