Obavijest za javnopravna tijela i kandidate koje su prijavili na polaganje državnog ispita

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Prema odredbi članka 59. stavak 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br.92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 98/19) obavijest o mjestu, danu i vremenu polaganja državnog ispita dostavlja se javnom objavom na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Raspored polaganja državnog ispita se objavljuje na poveznici https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/drzavni-strucni-ispit-789/raspored-polaganja-drzavnog-strucnog-ispita/14763

PREPORUKE

Pisane vijesti