Obavijest strankama o načinu upućivanja zahtjeva, upita i molbi Ministarstvu uprave

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja epidemije koronavirusa (COVID-19), obavještavamo stranke da svoje upite, zahtjeve i molbe mogu upućivati Ministarstvu uprave u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte, telefona i putem pružatelja poštanskih usluga.

Za usmene upite iz djelokruga Ministarstva uprave, građani se mogu obratiti na telefonske brojeve u nastavku:

Kabinet ministra
01/2357 500
kabinet@uprava.hr
 
Glavno tajništvo
01/2357 533
tajnistvo@uprava.hr
   
Odnosi s javnošću
01/2357 563
mediji@uprava.hr
 
Sektor za službeničke odnose
01/2357 623
 
Sektor za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje
01/2357 538
01/2357 550
 
Uprava za e-Hrvatsku
01/2357 543
 
Uprava za politički sustav i organizaciju uprave
01/2357 508
 
Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine
01/2357 564
 
Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte
01/2357 611
 
Samostalni sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja
01/2357 665
01/2357 666
01/2357 670
 
Samostalni sektor za upravnu inspekciju
01/2357 616
 
Samostalni odjel za unutarnju reviziju
01/2357 658
 
Upiti građanakontakt-uprava@uprava.hr

Pisane vijesti