Obavijest

Slika /slike/2016/Obavijest.jpg

Koeficijenti složenosti poslova rukovodećih državnih službenika iz članka 74.a Zakona o državnim službenicima

U članku 151.a Zakona o državnim službenicima utvrđeni su koeficijenti za izračun plaće rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju javnog natječaja (glavnog tajnika ministarstva i državnog ureda, zamjenika predstojnika državnog ureda, zamjenika ravnatelja državnih upravnih organizacija, ravnatelja ureda Vlade, predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade, ravnatelja ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom te predstojnika ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave) te tajnika i zamjenika tajnika Državnog izbornog povjerenstva i predstojnika Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Uredbom o izmjenama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 1/2015) izmijenjen je članak 151.a Zakona i smanjeni koeficijenti složenosti poslova rukovodećih državnih službenika radi usklađivanja s plaćama državnih dužnosnika.
Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru u hitni postupak Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom zakona, u travnju 2016. godine, u kojem je između ostalog, predloženo Zakonom propisati koeficijente za izračun plaće rukovodećih državnih službenika u visini utvrđenoj navedenom Uredbom. U Hrvatskom saboru je u svibnju 2016. godine provedena rasprava o Prijedlogu zakona te donesen zaključak da se o istom provede rasprava u prvom čitanju.
Nakon dostave materijala iz Hrvatskog sabora Ministarstvo uprave pripremilo je Konačni prijedlog zakona i provelo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno 14. lipnja 2016. godine) te Konačni prijedlog zakona uputilo Vladi na nadležno postupanje 15. lipnja 2016. godine. S obzirom da je 16. lipnja 2016. godine izglasano nepovjerenje Vladi Republike Hrvatske, Konačni prijedlog zakona nije upućen u saborsku proceduru.
Također Ministarstvo uprave dostavilo je Vladi Republike Hrvatske 20. lipnja 2016. godine Nacrt Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom zakona (hitni postupak), kojim je predložena samo „tehnička“ izmjena zakona, (samo izmjena članka 151.a Zakona), radi zadržavanja smanjenih koeficijenata za obračun plaće rukovodećih državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 74.a toga Zakona, po prestanku važenja Uredbe 30. lipnja 2016. godine. Vlada nije uputila navedeni Prijedlog u daljnju proceduru.
Sukladno članku 4. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 102/2015), uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 115/2014) koje vrijede na dan stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. lipnja 2016. godine.
Slijedom toga, 30. lipnja 2016. godine prestala je važiti i Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 1/2015) te se od 1. srpnja 2016. godine plaće rukovodećih državnih službenika iz članka 74.a Zakona o državnim službenicima obračunavaju prema koeficijentima koji su bili važeći prije stupanja na snagu navedene Uredbe, tj. koeficijentima propisanim u članku 1. Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 38/2013).
 
 

Pisane vijesti | Zakoni