Nacionalna platforma za uključivanje Roma

Slika /slike/2016/Nacionalna platforma Romi.jpg

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, danas je, 12. srpnja 2016. godine, održana uvodna konferencija u sklopu projekta „Nacionalna platforma za uključivanje Roma“

Nacionalna platforma za Rome „Živjeti jednakost“, projekt je Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kojeg sufinancira Europska unija, preko posebnog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za sve države članice u okviru kreiranja nacionalnih platformi za Rome u skladu s Europskom platformom raspisanog krajem 2015. godine.

 

Cilj ovog projekta je potaknuti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini za razdoblje od 2013. – 2020. godine. Time se želi unaprijediti suradnja i uskladiti djelovanje provedbenih partnera i drugih dionika čije su aktivnosti usmjerene na uključivanje i poboljšanje socio-ekonomskoh položaja Roma u Hrvatskoj.
 
Nacionalna platforma omogućit će dijeljenje primjera dobrih praksi na lokalnoj, nacionalnoj, ali i europskoj razini te bi dugoročno trebala postati važnim dijelom mehanizma provedbe, praćenja, evaluacije i revizije NSUR-a na svim navedenim razinama, uz uključivanje svih dionika.
 
Uvodna konferencija održana je u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz sudjelovanje širokog kruga sudionika s lokalne i regionalne razine, predstavnika romske nacionalne manjine kao ključnih dionika,  predstavnika državnih tijela uključenih u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) na lokalnoj i regionalnoj razini za razdoblje od 2013. – 2020. godine.
Konferenciju je otvorila  ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović svojim govorom u kojem je prisutne podsjetila na napredak ostvaren na području društvenog uključivanja pripadnika romske nacionalne manjine. Taj napredak prati kontinuirani porast broja predstavnika u izvršnoj i predstavničkoj vlasti, vijeća i predstavnika romske nacionalne manjine, uz stalno povećanje sudjelovanja Romkinja, te porast broja romskih organizacija civilnog društva, ali i još uvijek premali broj pripadnika romske nacionalne manjine zaposlenih u javnoj upravi.
 
Pozdravne govore održali su ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Branko Sočanac, zastupnik u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi te zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Hrvoje Šlezak.

Pisane vijesti