Ministrica uprave na summitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

  • Slika /slike/2016/040516- Cape Town.jpg
  • Slika

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti


Ministrica uprave dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović kao predsjednica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast boravi u Cape Town-u gdje predstavlja hrvatsku kandidaturu za supredsjedanje Upravnim odborom inicijative Open Goverment Goverment  Partnership-a (OGP).

U veljači ove godine Vlada Republike Južne Afrike, koja trenutno supredsjeda Inicijativom zajedno s Vladom Francuske Republike, uputila je pozivno pismo Vladi Republike Hrvatske da izrazi eventualni interes za supredsjedanjem Upravnim odborom Inicijative u dvogodišnjem mandatu, počevši od listopada 2016. godine.

Republika Hrvatska službeno sudjeluje u Inicijativi od 2011. godine te je do sada uspješno provela Nacionalni Akcijski plan za provedbu inicijative za razdoblje od 2012. do 2013. godine. U tijeku je provedba Nacionalnog Akcijskog plana za razdoblje 2014. do 2016. godine, a uskoro slijedi i rad na izradi novog Akcijskog plana za razdoblje od 2017. do 2019. godine.  Predsjedanje Savjetom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u travnju je preuzela ministrica uprave dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović.

S obzirom na uspješnost u provedbi mjera i aktivnosti u okviri provedbe Inicijative, Republika Hrvatska proteklih je godina prepoznata kao jedna od najuspješnijih država u njenoj provedbi te je višekratno na različite načine dijelila svoja iskustva u provedbi inicijative s drugim državama članicama. Republici Hrvatskoj dodijeljena je 2015. godine godišnja nagrada inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za projekt e-Građani kao najbolji projekt u Europi u području Otvorena vlast za unaprjeđenje javnih usluga.

Poziv Vladi Republike Hrvatske da istakne kandidaturu za supredsjedanje Upravnim odborom inicijative ujedno predstavlja dodatno priznanje dosadašnjim naporima Republike Hrvatske u okviru provedbe Inicijative.

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Trenutačno u inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast sudjeluje 69 država, među njima je i Republika Hrvatska koja je od 2014. godine članica Upravnog odbora.
 

Pisane vijesti