Ministarstvo uprave na konferenciji "Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori"

  • Slika /slike/2018/12 prosinac/Crna Gora/WhatsApp Image 2018-12-03 at 19.37.35 (2).jpeg
  • Slika
  • Slika

Danas je u Podgorici održana konferencija otvaranja Twinning projekta pod nazivom "Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori" čija je provedba započela 17. listopada 2018. godine.

Radi se o standardnom twinning projektu s vremenom provedbe od dvije godine i sveukupnim proračunom od 950 000 eura.

Cilj projekta je ojačati upravljanje ljudskim kapacitetima crnogorske javne uprave u skladu sa standardima efikasnosti, pružanja bolje usluge korisnicima te općenito  povećanje transparentnosti javne uprave. Specifični ciljevi idu u smjeru unaprjeđenja kapaciteta za planiranje i upravljanje postignućima zaposlenih, njihovog profesionalnog razvoja te razvoj trening sustava državnih službenika u skladu s europskom dobrom praksom.

Ministarstvo uprave na projekt se prijavilo u ulozi mlađeg partnera u konzorciju s HAUS-om (Finnish Institute of Public Management ltd) te je konzorciju dodijeljen twinning projekt.

Glavni korisnik ovog projekta je Human Resources Management Authority (HRMA), nezavisna institucija ustanovljena 2004. godine, pod okriljem Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Kao nova zemlja članica, Republika Hrvatska kroz Twinning instrument, ima mogućnost izravnog prenošenja stečenog znanja i iskustva iz područja implementacije i prilagodbe pravne stečevine trećim državama, a s obzirom na recentno iskustvo pretpristupnih pregovora s Europskom unijom i EU pretpristupnog procesa uopće, svakodnevno svjedočimo kako je znanje Republike Hrvatske visoko primjenjivo za zemlje koje su trenutno u procesu EU integracija. Važnost ovih instrumenata očituje se u razmjeni dobre prakse i ekspertize stručnjaka koji sudjeluju u projektu, povezivanju hrvatskih s institucijama drugih država članica Europske unije te općenito jačanja hrvatskog utjecaja u trećim zemljama. Na taj se način postiže učinkovito korištenje ljudskih i materijalnih resursa, a dodatno pridonosi vidljivosti hrvatske ekspertize kao nove države članice Europske unije.

Pisane vijesti