Ministar uprave najavio redizajn korisničkog sučelja e-Građani

Slika /slike/2018/01 siječanj/5 siječnja/H20180107004348.jpg

Danas sustav e-Građani broji 567.945 jedinstvenih korisnika, a Ministarstvo uprave edukativnom kampanjom koja je krenula ovaj tjedan želi povećati taj broj i popularizirati korištenje različitih e-usluga koje su građanima dostupne na toj platformi

Ministarstvo uprave pokrenulo je ovaj tjedan edukativnu kampanju pod nazivom „Postani i ti e-Građanin“, čiji je glavni cilj upoznati građane s brojnim uslugama koje taj sustav e-Građani nudi te načinom njihova korištenja.

Kratkim video spotom koji je središnji dio kampanje Ministarstvo uprave predstavlja sustav e-Građani kao jednostavan, siguran i brz put do korištenja brojnih elektroničkih usluga koje pružaju tijela javne vlasti.

„E-Građani je sustav koji treba intenzivno razvijati, nadograđivati i usavršavati te mislim kako ima sjajnu budućnost“, istaknuo je ministar uprave Lovro Kuščević koji se osvrnuo i sve što je na toj platformi učinjeno u posljednje vrijeme i planove za budućnost. „U protekle dvije godine uvrstili smo trinaest novih usluga, od kojih je najkompleksnija e-Novorođenče koja omogućava roditeljima da putem interneta izvrše prijavu djeteta u maticu rođenih, evidenciju državljanstva, prijavu prebivališta na MUP-u te prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje HZZO-u, sve kroz jednu uslugu. Trenutno razvijamo dodatne komponente, odnosno stvaramo preduvjete kako bi pružatelji elektroničkih usluga mogli razviti složene elektroničke usluge. Većina komentara koje dobivamo su pozitivni i građani su prepoznali da kroz sustav mogu u kratkom roku, sa svog računala riješiti stvari za koje su trebali potrošiti cijeli dan obilazeći urede . Osim daljnjeg razvoja sustava, trenutno radimo na redizajnu samog korisničkog sučelja koje mora biti pristupačnije i preglednije“, najavljuje ministar Kuščević.
 

Čak 567.945 korisnika

Danas sustav e-Građani broji 567.945 jedinstvenih korisnika, što predstavlja ukupan broj različitih OIB-ova koji su se barem jednom prijavili na bilo koju od e-usluga putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). Prema podacima Ministarstva uprave, registrirano je ukupno 832.644 vjerodajnica, a građani su se u sustav prijavili u sustav 16.136.985 puta.

Iako se najčešće kao sredstvo prijave koristi vjerodajnica ePass koja se može dobiti u poslovnicama Fine, građanima je omogućen velik broj vjerodajnica putem kojih mogu koristiti usluge u sustavu e-Građani. Tako svi koji posjeduju i koriste elektroničku osobnu iskaznicu, internet bankarstvo pojedinih banaka ili su studenti, djelatnici visokog učilišta ili djelatnici u zdravstvu mogu putem svojih vjerodajnica (bez odlaska u Finu) koristiti usluge u sustavu e-Građani.

Ukupno 49 usluga javnog sektora

Sustav e-Građani trenutno broji 49 različitih usluga javnog sektora, koje možete pregledatiprema instituciji koja ih pruža, abecedi ili tematskom području. Uz već navedeno, dostupne su usluge putem kojih možete zatražiti elektroničke zapise uvjerenja o prebivalištu, boravištu te vlasništvu cestovnih vozila; predati zahtjev za izradu putovnice, vozačke dozvole, obaviti prijavu/upis rođenja djeteta u maticu rođenih, evidenciju državljanstva, prijaviti prebivalište novorođenog djeteta, regulirati zdravstveni status novorođenog djeteta,  izvršiti uvid u ocjene svog djeteta u školi, pregledati recepte koje ste realizirali u ljekarnama u zadnjih 6 mjeseci, naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja,  zatražiti elektroničku radnu knjižicu, registrirati se kao potencijalni posloprimac, provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja,  pribaviti potvrde od REGOS-a, provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu, JOPPD, pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima, zatražiti elektronički izvadak vlasničkog lista, kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista, izvadak iz Baze zemljišnih podataka, pregledati ukupne primitke, obračunate doprinose i poreze po pojedinim isplatiteljima,  provjeriti svoje podatke u OIB sustavu, sudjelovati u procesima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te pribaviti e-potvrdu koja pokazuje da se protiv korisnika ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Najkorištenija usluga - Osobni korisnički pretinac

Osobni korisnički pretinac, kao jedna od komponenti sustava, ujedno je i najkorištenija usluga. Osobni korisnički pretinac omogućava primanje osobnih elektroničkih poruka javne uprave i izravan pristup elektroničkim uslugama javne uprave, a dostupan je i kao aplikacija za pametne telefone.

E-Matice druga su usluga po korištenosti, putem koje korisnici mogu besplatno zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenima u bazi podataka Državnih matica (e-Domovnica, e-Rodni list, e-Izvadak iz MR, e-Vjenčani list, e-Potvrda o životnom partnerstvu). Nakon što se zatraži elektronički zapis, on se ovisno o odabiru korisnika dostavlja na upisane adrese elektroničke pošte i/ili u osobni korisnički pretinac.

Svi tako dobiveni dokumenti, napominju u Ministarstvu uprave, imaju snagu izvornika i sva tijela su ih dužna tako tretirati.

Među prvih pet najkorištenijih usluga su i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te e-usluge MUP-a i Porezne uprave.

Planovi daljnje digitalizacije državne uprave

Uz nadogradnju i redizajn e-Građana, u planovima za daljnju digitalizaciju javne uprave ministar posebno ističe niz projekata koji se financiraju iz EU fondova, od onih koji podižu kompetencije i kvalitetu u javnoj upravi, do onih koji su namijenjeni korisnicima njihovih usluga.

„S Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ugovorili smo projekte "Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi" i "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske" vrijednosti 53,6 milijuna kuna, a koji u sebi sadrže i komponentu digitalizacije. Napominjem kako su oba projekta sufinancirana 85 posto bespovratnim sredstvima iz ESF fonda, a trenutno radimo na pripremi još sedam projekata za koje očekujemo potpisivanje ugovora do kraja ove, odnosno početkom 2019. godine. Uskoro ćemo pokrenuti projekt e-Poslovanje koji će omogućiti jedinstveni pristup elektroničkim uslugama za poslovne korisnike, preuzimanje dokumentacije na svom računalu, npr. potrebnih dokumenata iz porezne uprave, zdravstvenog osiguranja i mirovinskog sustava. Za uspostavu sustava i trogodišnji projekt predviđeno je više od 45 milijuna kuna, od čega su do 85 posto bespovratna sredstva iz ESF fonda“, objašnjava ministar Kuščević.

Ministarstvo uprave za ovu godinu najavljuje i pokretanje sustava e-Pristojbe kao jedne od zajedničkih horizontalnih komponenti koja će omogućiti elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada, a u kasnijim fazama i plaćanje ostalih pristojbi (sudskih, javnobilježničkih, turističkih...).  „Do kraja ove godine planiramo omogućiti kartično plaćanje u uredima državne uprave kako korisnici ne bi odlazili na dodatne šaltere i kupovali taksene marke“, pojašnjava ministar, dodajući da je za uspostavu sustava i trogodišnji projekt predviđeno više od 38 milijuna kuna, od čega su do 85% bespovratna sredstva iz ESF fonda.

Iz istog fonda sufinancira se i implementacija projekta e/m-Potpis i e-Pečat, koji će bitno olakšati poslovanje u javnoj upravi kroz uspostavu zajedničkog sustava s odgovarajućim servisima koje će moći koristiti sva tijela javne uprave, građani i poslovni subjekti za elektroničko potpisivanje i/ili pečatiranje elektroničkih dokumenata, kao i za njihovu validaciju. Za uspostavu sustava i trogodišnji projekt predviđeno je više od 10 milijuna kuna, od čega su do 85% bespovratna sredstva iz ESF.

Ministarstvo uprave radi i na prijavi projekta za uspostavu jedinstvenih upravnih mjesta pomoću kojih će se olakšati pristup javnoj upravi onim građanima koji ne koriste digitalne tehnologije i to dolaskom na Jedinstveno upravno mjesto gdje će im u ostvarivanju usluge pomoći službenici. Usluge će primarno pružati uredi državne uprave, uz druge pružatelje usluga, koji će zaprimati predmete i prosljeđivati ih nadležnim službama na rješavanje. Za uspostavu sustava i sam projekt predviđeno je više od 113.8 milijuna kuna, od čega će se iz bespovratnih sredstava ESF-a sufinancirati do 85% ukupnog iznosa.

Kao jedan od ključnih projekata ministar posebno ističe uspostavu Centra dijeljenih usluga (CDU) kojim će se objediniti državna informacijska infrastruktura i omogućiti zajedničko korištenje IKT resursa i istih aplikativnih rješenja s ciljem njihove racionalizacije. „Sva tijela javnog sektora moći će koristiti zajedničku, pouzdanu i skalabilnu IKT infrastrukturu prema paradigmi oblaka (Clouda). CDU predstavlja jednu od dugoročnih mjera u sklopu Nacionalnog programa reformi i podrazumijeva snažnu političku obvezu. Riječ je o sredstvima u visini više od 305 milijuna kuna, od čega su do 85% bespovratna sredstva iz ERDF fonda. Kao što se vidi, svi novi projekti sufinanciraju se iz EU sredstava te je utjecaj na proračun minimalan jer će tek oko 15 posto sredstava iz samih projekata pasti na teret državnog proračuna“, zaključio je ministar Kuščević.

Intervju: Direktno.hrVijesti iz medija