Ministar Malenica: Slijedi projekt optimizacije JLP(R)S-a vrijedan 20 milijuna kuna

  • Slika /slike/2019/11 Studeni/Lider/2.jpg
  • Slika

Ministar uprave Ivan Malenica sudjelovao je na 11. susretu gradonačelnika i poduzetnika „48 sati“, gdje je održao predavanje o optimizaciji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave projekt je Ministarstva uprave kojim će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućiti učinkovitije obavljanje poslova iz njihovog djelokruga.

„To će u konačnici rezultirati povećanjem kvalitete javne uprave“, rekao je ministar Malenica, te naglasio da je ukupna vrijednost projekta 20 milijuna kuna, od čega je 85% sufinancirano EU sredstvima.

„Kroz projekt Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave prikupit će se svi relevantni podaci o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na jednome mjestu, razvrstat će se jedinice po pravednim kriterijima, propisat će se jasni kriteriji svakoj jedinici za poboljšanje postojećeg sustava s vremenom trajanja, potaknut će se udruživanje jedinica u obavljanju pojedinih aktivnosti, te će jačati uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u decentralizaciji javne uprave“, pojasnio je Ministar Malenica.

Provedbom Projekta uspostavit će se središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podataka o poslovima koji se obavljaju u jedinicama.

Na osnovi tih podataka provest će se analiza odabranih indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u prvom redu administratorskih i financijskih, ali i svih ostalih koji su neophodni jedinicama za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz njihovog zakonom utvrđenog djelokruga.

Vlada Republike Hrvatske odlično prepoznaje važnost lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga svojim programom „Ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske“ planira procesom decentralizacije smanjiti razinu centraliziranosti, osnažiti načela zajedničkog višerazinskog upravljanja te razviti partnerstvo s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaključio je ministar uprave.

Pisane vijesti