Ministar Malenica na Danima hrvatskih financijskih institucija

Slika /slike/2019/10 Listopad/1.jfif

U sklopu Dana hrvatskih financijskih institucija, ministar uprave Ivan Malenica sudjelovao je na izlaganju provedbe mjera iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.

Konferenciju je organizirala Hrvatska gospodarska komora, s ciljem unaprjeđenja financijskog tržišta i kvalitetnije suradnje s gospodarskim subjektima.

Ministarstvo uprave je Akcijskim planom RH za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II preuzelo na sebe obvezu poboljšanja upravljanja u javnom sektoru putem povećanja učinkovitosti, racionalizacijom i daljnjom pravnom harmonizacijom i depolitizacijom državne uprave izjavio je ministar.

Ministarstvo uprave isto tako provodi projekte „Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi", i projekt „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske“, kojima se nastoji podići  razina i kvaliteta državnih, lokalnih službenika i namještenika, te  brza i pristupačnija uprava koja će biti na usluzi građanima.

„Prva mjera odnosi se na depolitizaciju i profesionalizaciju državne uprave putem smanjivanja broja (politički imenovanih) državnih dužnosnika u (središnjoj) državnoj upravi. Krajnji cilj bio je donošenje Zakona o sustavu državne uprave i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji su stupili na snagu u srpnju 2019., čime je ova mjera uspješno realizirana“ rekao je ministar Malenica.

Cilj ove mjere je depolitizacija i profesionalizacija upravljanja upravnim organizacijama u ministarstvima, kojima će rukovoditi rukovodeći državni službenici umjesto politički imenovanih dužnosnika, kakvo je trenutačno stanje s pomoćnicima ministra. Na ovaj način osnažit će se i povećati neovisnost državne uprave te je učiniti efikasnom.
 
„Bitno je naglasiti da je donošenjem ranije spomenutih zakona (Zakona o sustavu državne uprave i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika) stvoren okvir za depolitizaciju i profesionalizaciju državne uprave. Koji je rezultirao smanjenjem broja državnih dužnosnika, u ovom slučaju pomoćnika ministara, i to za 96."

Isto tako ova je Vlada, provodeći potrebne reformske zahvate, predložila i daljnje smanjivanje broja državnih dužnosnika čiji je dužnosnički status bio propisan Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika, a riječ je zamjenicima, odnosno pomoćnicima ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Time je broj dužnosnika smanjen za dodatnih 21, što ukupno čini 117 dužnosnika manje.

Druga mjera je uspostava jednoobraznog pravnog okvira koji će se realizirati kroz donošenje Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama.

„Ministarstvo uprave učinilo je i čini izuzetne napore u provođenju zadanih mjera, štoviše, za sada smo zadane obveze ispunili prije rokova. Upravo zbog toga očekujemo pozitivnu ocjenu europskih institucija kako bismo u konačnici započeli sudjelovati u tečajnom mehanizmu II“ zaključio je ministar.

Pisane vijesti