Ministar Kuščević u Dubrovniku: „Povjeravanjem poslova ureda državne uprave županijama stvorit će se preduvjet za podizanje efikasnosti i pojednostavljenje procesa unutar javne uprave“

  • Slika /slike/2019/03 ožujak/Sastanak sa predstojnicima Dbk/naslovna-4.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Danas je u Dubrovniku održan sastanak ministra uprave Lovre Kuščevića i župana Nikole Dobroslavića s predstojnicima ureda državne uprave

Povod sastanka novi je Prijedlog Zakona o sustavu državne uprave kojeg je Vlada na jučerašnjoj sjednici usvojila, a cilj novog Zakona je decentralizacije i depolitizacije javne uprave.

„Jučer smo na sjednici Vlade usvojili između ostalog i Zakon o sustavu državne uprave, kojim se postižu dva cilja: depolitizacija javne uprave i decentralizacija. Na taj način planiramo u javnu upravu uvesti što je moguće više profesionalaca, a što je moguće manje dužnosnika, da se smjenom politika ne mijenjaju rukovodeći kadrovi, a to znači da ćemo imati gotovo 90 dužnosnika manje i ti ljudi će postati rukovodeći službenici profesionalci, koji se neće mijenjati s promjenom politike“, izjavio je ministar Kuščević.

Povjeravanjem poslova ureda državne uprave županijama stvorit će se preduvjet za podizanje efikasnosti i pojednostavljenje procesa unutar javne uprave. Ovom odlukom, omogućen je bolji uvid u sagledavanje cjelokupnih potreba građana i pružanje učinkovitijih i dostupnijih usluga.

„Uvođenjem sustava decentralizacije, država se po prvi puta odriče svojih ovlasti prepuštajući ih županijama, a radi se o preko 200 poslova, kao što su kategorizacija apartmana i otvaranja obrta“, objasnio je ministar Kuščević.

Provođenjem reforme javne uprave nastoji se izgraditi uprava koja je okrenuta rezultatima, koja strateški promišlja i u kojoj je jasno definirano tko je za što odgovoran i koja prava ima, te se u skladu s tim delegira upravljačka odgovornost, kazao je ministar uprave.

Župan Nikola Dobroslavić istaknuo je zadovoljstvo dolaskom ministra u Dubrovačko-neretvansku županiju na ovaj sastanak upravo dan nakon usvajanja predmetnog zakona na Vladi.

„Mi u ovoj županiji i u Hrvatskoj zajednici županija smatramo da je to dobar potez i da on ide ka decentralizaciji. On jača načelo višerazinskog upravljanja, dakle da sve razine vlasti upravljaju onim poslovima koje najbolje mogu uraditi, a smatramo da su poslovi Ureda državne uprave za županiju i građane važni, da Županija o tome treba skrbiti na ovaj način da se sve integrira u jedinstvenu administraciju i uvjeren sam da će to za naše građane biti bolje“, kazao je župan.

Istaknuo je i kako će tako županije, i dosada dobro organizirane i uspješne, dobiti nove djelatnike i nove poslove i tako biti bliže građanima.

„Županije, jednako kao i gradovi i općine, bolje prepoznaju potrebe naših sugrađana i zato sve ono što se može spustiti na razinu županija, gradova i općina treba spustiti na tu razinu i bolje će se obavljati“, zaključio je župan.

Uz ministra Kuščevića radnom sastanku prisustvovali su župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, državna tajnica Josipa Rimac te predstojnici ureda državne uprave.

Pisane vijesti