Ministar Kuščević Savjetu mladih: Budite jaki, časni, pošteni, čvrsti, radišni

  • Slika /slike/2019/03 ožujak/Konferencija Savjeta mladih/1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Hrvatskom saboru održana je Godišnja konferenciji Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj "Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske" na kojoj je uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i potpredsjednika Sabora Željka Reinera sudjelovao i ministar uprave Lovro Kuščević.

Ministar uprave u uvodnom je govoru izrazio zadovoljstvo što se u Hrvatskom saboru može obratiti  mladima, hrvatskoj budućnosti, ljudima koji su na početku svoje karijere i koji će vrlo uskoro, ako već i nisu, preuzeti vođenje svojih općina, gradova i županija. Koji će u skorijoj budućnosti predlagati zakone, zakonska rješenja i brinuti se o našem društvu.

„Raduje me činjenica da ste se okupili u ovolikom broju i da postoji veliki broj mladih koji osjećaju odgovornost prema društvu, prema svojoj zajednici i da ste spremni ne samo upozoriti na probleme već i nuditi konkretna rješenja“, rekao je ministar Kuščević.

Ministar je kazao kako Ministarstvo uprave ima svoju ulogu u konkretnom angažmanu mladih u kreiranju razvojnih društvenih politika, naročito kroz jedinice lokalne i regionalne samouprave. Lokalna i regionalna samouprava je razina vlasti najbliža građanima na kojoj se odlučuje o pitanjima koja su od značaja za svakodnevni život naših sugrađana. Lokalna samouprava osigurava niz javnih usluga od socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja do uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, pružanja komunalnih usluga i niz drugih poslova.

„U tom kontekstu, uključivanje građana u proces odlučivanja je od iznimne važnosti i oni u tome moraju imati posebnu ulogu. Vaš doprinos i pogled na budućnost je nešto što ne možemo kompenzirati nikakvim drugim mehanizmom. Upravo iz tog razloga krenulo se na osnivanje Savjeta mladih na svim razinama, u općinama, županijama i gradovima i Savjet mladih Vlade RH“, istaknuo je ministar.

Ministar Kuščević rekao je kako Savjeti mladih predstavljaju konzultativni mehanizam sa zadaćom ravnopravnog uključivanja mladih u procese donošenja odluka koji se tiču potreba mladih osoba u određenoj zajednici, a osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih ljudi.

„Smisao Savjeta mladih temelji se na interesu i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Članovi mogu biti mladi od navršenih 15 do 30 godina života, a ta populacija čini oko 20% stanovništva Republike Hrvatske. To nije mala brojka, to je brojka hrvatske budućnosti“, naglasio je Kuščević.

Cijeneći energiju, neopterećenost i viziju ministar smatram kako mladi trebaju biti uključeni u rasprave u pitanjima koja se tiču njih posredno ali i u pitanjima koja se tiču lokalne zajednice čiji su oni sastavni dio.

„Svojim angažmanom možete i morate doprinijeti kreiranju kvalitetnih odluka i to ne samo u području od interesa za mlade nego i u pitanjima od šireg lokalnog i nacionalnog značaja. Upravo ovi savjeti su idealna platforma za raspravu o svim temama, platforma za prezentaciju vaših ideja i ljudi za koje mislite da vas sutra mogu kvalitetno zastupati. Imate pravo sudjelovati u kreiranju društvene politike, stvarati političku klimu svoje zajednice, propitkivati političke aktivnosti svih sudionika na političkoj sceni. No također imate i vrlo odgovornu zadaću da svojim angažmanom i aktivnošću smanjite nepovjerenje mladih prema političkom sustavu, institucijama te potaknuti aktivizam, volonterski rad mladih i još jače uključivanje u bitne društvene i političke procese“, kazao je.

Kuščević je rekao kako sadašnja mobilizacija mladih za sudjelovanje u oblikovanju politika na lokalnoj razini nije zadovoljavajuća stoga je vrlo važna edukacija mladih kako bi se zainteresirali za veći angažman u savjetima mladih te učinili lokalnu politiku dinamičnijom i sadržajnijom. Potrebno je poraditi na podizanju svijesti o značaju, funkcijama i aktivnosti savjeta mladih, što ova Vlada i radi kroz aktivnosti niza ministarstava i Vladinih ureda.

„Osim što podržavamo i uvažavamo utjecaj i značaj mladih u kreiranju politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou tako isto radimo i na nivou EU. Posebno želimo dati ulogu mladim ljudima te im omogućiti participaciju i sudjelovanje u ostvarenju obveza i zadaća ali i prava koja će imati Republika Hrvatska u predstojećem predsjedanju Vijećem Europske unije sljedeće godine“, istaknuo je ministar.

Kazao je kako se povećanje uključenosti mladih na nivou Europske unije očekuje tijekom sljedeće godine kada će započeti intenzivne pripreme za presjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije gdje će Ministarstvo uprave voditi računa da se uključi što veći broj mladih ljudi kako bi se dao dodatan naglasak na povezivanju mladih iz Hrvatske i Europske unije.

„Ministarstvo uprave aktivno sudjeluje u traženju rješenja povećanja atraktivnosti Europske komisije i drugih tijela EU-a s posebnim naglaskom na privlačenju mladih i kompetentnih ljudi koji su posebno zainteresirani za kvalitetne poslove vezane za EU, bilo direktno ili indirektno. Time također aktivno sudjelujemo u kreiranju što boljih prilika i radnih uvjeta za cjelokupno administrativno i političko osoblje EU-a, a posebno za mlade ljude koji su nositelji europskog projekta za budućnost“, naglasio je Kuščević.

Na kraju svoga govora ministar je rekao kako je na svima nama da budućnost Hrvatske ostvarimo već danas uz partnerski i iskren odnos te je pozvao sve savjete mladih da Vladi Republike Hrvatske, općinama, županijama i gradovima budu partneri u kreiranju javnih politika sa ciljem jačanja utjecaja i značaja mladih u javnom i političkom životu Republike Hrvatske.

„Budite jaki, časni, pošteni, čvrsti, radišni. Budite na ponos nama koji danas kreiramo vašu budućnost jer naša budućnost je sutra u vašim rukama“, zaključio je ministar uprave.

Pisane vijesti