Ministar Kuščević posjetio Urede državne uprave

  • Slika /slike/2018/01 siječanj/26 siječnja/27331642_1826323064057962_456133225056196112_n.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar uprave Lovro Kuščević, u četvrtak i petak, 25. i 26. siječnja 2018. godine posjetio je Urede državne uprave u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Prilikom susreta sa predstojnicima Ureda državne uprave ministar se dotaknuo 4 ključna cilja: digitalizacija, decentralizacija, racionalizacija, te učinkovitost i kvaliteta javne uprave.

„Novi Zakon o agencijama bolje će se urediti postojeći sustav, a u planu je i realizacija projekta vrijednog 40 milijuna kuna Sustav upravljanja kvalitetom u javnoj upravi, koji će preporučiti kako racionalizirati sustav i koje poslove treba decentralizirati“, naglasio je ministar Kuščević.

Ministar je kazao kako će se i usvojenim Zakonom o upravnoj inspekciji urediti sustav jer će se poslovi upravnog nadzora nad općinama, gradovima, županijama i ustanovama kojima su one osnivači prebaciti na urede državne uprave u županijama.

„Centar dijeljenih usluga (CDU) jedan je od najvažnijih projekata u idućem trogodišnjem razdoblju, a njegova je vrijednost 305 milijuna kuna, od čega će 85 posto financirati Europska unija. Ovaj projekt će na jednom mjestu, u takozvanom "oblaku" ili "cloud-u", udomiti razne sustave javne uprave, što znači da će naši sugrađani prava ostvarivati bez donošenja potrebnih dokumenata, jer će ih službenik sam "povlačiti". Više neće svako ministarstvo imati svoje baze na svom serveru nego će sve biti smješteno u APIS-u, što znači da će sve baze biti povezane. CDU će omogućiti transparentnost, brže izdavanje dokumenata i rješavanje predmeta, a ostvarit će i ogromne uštede za državni proračun. U planu je i projekt Jedinstveno upravno mjesto, kojim će se usluge javne uprave približiti mjestu stanovanja i rada građana i poduzeća. Usluge bi ljudima pružali uredi državne uprave, Fine i poštanski uredi, koji će zaprimati predmete i prosljeđivati ih nadležnim službama na rješavanje“, rekao je ministar prilikom susreta s predstojnicima ureda.

Prilikom posjeta Ureda državne uprave, ministar se sastao i sa županima Danijelom Marušićem, Ivanom Anušićem, Božom Galićem te gradonačelnicima Grada Vukovara Ivanom Penavom i Grada Našica Josipom Miletićem, a ovi susreti prvi su u nizu posjeta svim Uredima državne uprave koje će ministar posjetiti u cilju upoznavanja s njihovim radom te suradnjom na budućim projektima.

Pisane vijesti