Ministar Kuščević održao sastanak s predstavnicima sindikata

Slika /slike/2018/12 prosinac/MURH/48393970_2243137055709892_7264293460075610112_o.jpg

Ministar uprave Lovro Kuščević predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske predstavio je najavljene projekte u javnoj upravi s ciljem uspostavljanja kvalitetnije usluge našim sugrađanima.

Predstavnike Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Borisa Plešu i Sinišu Kuhara ministar je detaljnije upoznao  sa Zakonom o sustavu državne uprave kojim se namjerava  provesti i reformska mjera depolitizacije javne uprave, a ta mjera predviđa ukidanje dužnosti pomoćnika ministra uvodeći mjesta ravnatelja uprava koji bi se birali javnim natječem.
„Prepuštanje poslova ureda državne uprave županijama doprinijet će decentralizaciji, ali i ubrzanom rješavanju pojedenih predmeta“, kazao je ministar Kuščević prilikom predstavljanja najavljene  reforme sustava javne uprave. 
 
Tema razgovora bili su i najavljeni projekti digitalizacije javne uprave, ali i Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i Uredba o ocjenjivanju i nagrađivanju državnih službenika i namještenika, koje priprema Ministarstvo uprave  s ciljem postizanja boljeg radnog učinka.
 
Predstavnici sindikata pozdravljaju najavljene mjere depolitizacije javne uprave naglašavajući kako sa svakom smjenom vlasti, državni službenici i namještenici ne bi smjeli osjećati nikakve političke posljedice. Bitno im je da se pri reformi javne upravu ispoštuju prava radnika, i nadaju se kako će pravedniji sustav plaća u državnoj službi doprinijeti  većoj motiviranosti zaposlenih, optimizaciji sustava te povećati kvalitetu pruženih usluga.

Pisane vijesti