Ministar Kuščević: "Novim zakonima omogućujemo provedbu depolitizacije državne uprave, decentralizaciju i racionalizaciju te digitalizaciju"

  • Slika /slike/2019/03 ožujak/Novi direktorij/HN20190328082949.jpg
  • Slika

U Banskim dvorima održana je 149. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu raspravljeno je 29. točaka dnevnog reda, među kojima i Nacrt prijedloga Zakona o sustavu državne uprave, Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika kao i Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Obrazlažući Nacrt prijedloga Zakona o sustavu državne uprave, ministar Kuščević rekao je kako novi Zakon omogućuje provedbu depolitizacije državne uprave, decentralizaciju i racionalizaciju te digitalizaciju.
 
Kao jedna od ključnih novosti u novom Zakonu o sustavu državne uprave je ona koja se odnosi na ispunjavanje Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. do 2020. u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju i daljnju profesionalizaciju državne uprave.
 
„Upravo iz tog razloga, Prijedlogom zakona o sustavu državne se predviđa da će upravnim organizacijama unutar ministarstava, umjesto dosadašnjih pomoćnika ministara, upravljati (rukovodeći) državni službenici – ravnatelji uprava. Na taj će se način smanjiti broj državnih dužnosnika za 96 što, uz profesionalizaciju državne uprave, predstavlja i značajnu uštedu sredstava u državnom proračunu s naslova plaća državnih dužnosnika“, kazao je ministar.
 
Time se provodi i depolitizacija državne uprave, jer će se osobe na navedena radna mjesta, umjesto političkom odlukom, imenovati na temelju javnog natječaja, na vrijeme od 4 godine, u propisanom postupku i uz ispunjenje propisanih uvjeta za obavljanje poslova. Time će se također ostvariti transparentnost zapošljavanja i jednaka dostupnost navedenih radnih mjesta svim građanima pod jednakim uvjetima.
 
„U ispunjavanju reformskih zahtjeva decentralizacije i racionalizacije državne uprave, novim se Zakonom o sustavu državne uprave predviđa povjeravanje poslova državne uprave, koje su do sada obavljali uredi državne uprave u županijama kao prvostupanjska tijela državne uprave jedinicama područne (regionalne) samouprave – županijama“, istaknuo je ministar uprave te je dodao kako će se na taj način omogućiti još veće približavanje poslova državne uprave građanima kao krajnjim korisnicima usluga državne uprave, imajući u vidu da se poslovi koji će se posebnim zakonima povjeriti prvenstveno odnose na upravna područja gospodarstva (u što primjerice ulazi obrt, ugostiteljstvo, turizam, trgovinu, cestovni prijevoz), društvenih djelatnosti (hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, šport, predškolski odgoj, školstvo kulturu), opće uprave (državne matice, registri birača, udruge).
Isto tako, ovim Zakonom ukidamo 20 tijela državne uprave, odnosno, smanjujemo ukupan broj tijela državne uprave sa 52 na 32.

Nastavno na navedeno, Zakonom se predviđa da će županije preuzeti i službenike i namještenike dosadašnjih ureda državne uprave čime se smanjuje broj državnih službenika i namještenika.
 
Ministar Kuščević je istaknuo da se ovim Zakonom otvara mogućnost ustrojavanja pojedinih ustrojstvenih jedinica i ispostava tijela državne uprave kao jedinstvenih upravnih mjesta, gdje će građani moći podnijeti sve zahtjeve koji će po službenoj dužnosti i bez odgode biti dostavljeni stvarno i mjesno nadležnom javnopravnom tijelu te dobiti sve propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć!
 
Ministar je kazao kako se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je na snazi od 1. siječnja 2019., predviđa ustrojavanje Državnog inspektorata koji s radom počinje 1. travnja 2019. i Hrvatske vatrogasne zajednice kao novih tijela državne uprave. Ovim Prijedlogom zakona predlaže se da se dužnosnicima u smislu ovoga Zakona utvrde glavni državni inspektor i glavni vatrogasni zapovjednik, koji su čelnici ovih dvaju novih tijela državne uprave, te se utvrđuje koeficijent za obračun njihove plaće.
 
„Ovim izmjenama, a imajući u vidu činjenicu da će se niz inspekcijskih poslova objediniti u jednom tijelu (Državnom inspektoratu), otvara se mogućnost smanjenja broja rukovodećih službenika u ministarstvima koji su do sada obavljali inspekcijske poslove, te samim time i mogućnost za postizanje ušteda na plaćama istih“, naglasio je ministar.
 
Prijedlogom zakona se također predlaže usklađivanje s Prijedlogom zakona o sustavu državne uprave, te se briše dosadašnji dužnosnički položaj pomoćnika ministra, a dosadašnji naziv „ravnatelji državnih upravnih organizacija“ zamjenjuje se nazivom: „glavni ravnatelji državnih uprava, državnih zavoda i državnih ravnateljstava“.
 
Govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ministar uprave je kazao kako ovaj Zakon, zajedno sa Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika, čini paket normativnih rješenja kojima će se revidirati sustav plaća sukladno Nacionalnom programu reformi.
 
Istaknuto je kako će se ovim zakonom ukinuti ukupno 96 dužnosničkih mjesta te umjesto dosadašnjih položaja pomoćnika ministara, koji su državni dužnosnici, upravnim organizacijama u sustavu ministarstava upravljat će ravnatelji.
 
„Time se provodi depolitizacija državne uprave, jer će se osobe na navedena radna mjesta, umjesto političkom odlukom, imenovati na temelju javnog natječaja, propisanom postupku i uz ispunjenje propisanih uvjeta za obavljanje poslova. Time će se također ostvariti transparentnost zapošljavanja i jednaka dostupnost navedenih radnih mjesta svim građanima pod jednakim uvjetima“, rekao je ministar.
 
Navedenim Zakonom predlaže se i uspostava novog načina polaganja državnog ispita elektroničkim putem, na regionalnoj razini, suvremenim metodama ispitivanja kako bi se postigla transparentnost, stručnost i objektivnost ispitivanja svih kandidata pod jednakim uvjetima. Pri tome značajno će se smanjiti ukupni troškovi polaganja državnog ispita, koji su do sada uključivali troškove dolaska kandidata u Zagreb na polaganje ispita, često i troškove noćenja u Zagrebu, te naknade za rad članovima i tajnicima Državne ispitne komisije.
 
Na sjednici Vlade usvojen je i Prijedlog Odluke o visini troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te je usvojena odluka o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za novo zapošljavanje na određeno vrijeme radi provedbe projekta „Pelješki most sa spojnim cestama i novom pelješkom cestom s obilaznicom Stona“ te postupaka promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u Ispostavi Korčula.

Foto: Hina

Pisane vijesti