Ministar Kuščević: Hrvatska Vlada će i nadalje ustrajati na provedbi reformi i na tom putu računamo na dijeljenje iskustava i znanja sa svim članicama Vijeća Europe

  • Slika /slike/2018/11 studeni/Strasbourg/aa17a2e5-f88d-4fdc-bdcf-f0344313678f.jpg
  • Slika

Ministar uprave Lovro Kuščević sudjelovao je na plenarnom sastanku Odbora za demokraciju i upravljanje (CDDG) Vijeća Europe u Strasbourgu.

Tijekom sastanka ministar je održao predavanje na temu „Promicanje demokratskog upravljanja kroz dijeljenje iskustava“ gdje se osvrnuo na reformu javne uprave.
 
„Od svibnja do studenoga 2018. Republika Hrvatska je po prvi puta, nakon što je postala članica 1996., predsjedala Odborom ministara Vijeća Europe.
Prihvatili smo tu dužnost kao priznanje s obzirom na prestižnu ulogu Vijeća Europe u promicanju najviših standarda poštivanja ljudskih prava, vladavine prava i demokracije u Europi, ali i šire“, rekao je ministar Kuščević.
 
Ministar je istaknuo odličnu suradnju s Europskim odborom za demokraciju i upravljanje kao i Centrom za stručnost, te im zahvalio na njihovom angažmanu i posredovanju u razmjeni iskustava s državama članica kao i stručnim mišljenjima te je sve prisutne ukratko upoznao s naporima koje ulaže Vlada na području reforme javne uprave na državnoj i lokalnoj razini.
 
„Nema sumnje, javna uprava je jedno od strateški važnih područja funkcioniranja države, a njezina modernizacija je uvjet za poticanje poduzetničkih aktivnosti i pretpostavka osiguranja boljeg životnog standarda svih građana. Hrvatska u svom radu i funkcioniranju odražava puno prihvaćanje provedbe europskih upravnih standarda kroz hrvatski pravni sustav“, kazao je Kuščević.
 
Ministar je rekao kako time žele poslati jasnu poruku u pravcu depolitizacije javne uprave odnosno jačanja njene profesionalizacije. To ujedno znači i smanjenje broja državnih dužnosnika koji u sustav javne uprave ulaze temeljem političkog imenovanja.
 
Politika Vlade od početka je usmjerena na izgradnju učinkovite javne uprave, depolitizaciju i učinkovito upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru i informatizacija javnih usluga, nabrojao je ministar te je dodao kako je u cilju poboljšanja rada javne uprave, veće dostupnosti građanima, tvrtkama, ustanovama i drugim korisnicima te prilagođavanja novim trendovima u razvoju javne uprave u Europi, neophodno unaprijediti i službenički sustav.
 
„Unaprjeđivanje službeničkog sustava podrazumijeva njegovo usklađivanje s europskim upravnim standardima koji zahtijevaju profesionalne javne službenike koji se zapošljavaju i razvijaju karijeru sukladno načelu sposobnosti.
Svjesni smo potrebe utemeljenja kvalitetnog klasifikacijskog sustava, transparentnog i objektivnog sustava zapošljavanja baziranog na vještinama potrebnim za obavljanje posla u javnoj upravi“, kazao je Kuščević.
 
Rekao je kako je u tijeku provedba Projekta razvoja kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, financiranom sredstvima Europske unije, kojim će se standardizirati poslovi u državnoj i lokalnoj upravi te pravnim osobama s javnim ovlastima.
 
„Reformom javne uprave obuhvaćen je i sustav plaća državnih službenika i namještenika čime će se uspostaviti novi transparentniji i pravedniji sustav“, istaknuo je.
 
„Novom klasifikacijom radnih mjesta sva radna mjesta razvrstat će se u 13 platnih razreda. U postojećem sustavu imamo klasificirano 64 opća radna mjesta i još 476 „posebnih” radnih mjesta u pojedinim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima.
Model platnih ljestvica će omogućiti horizontalnu i vertikalnu pokretljivost službenika na temelju stručnog znanja, sposobnosti te vještina i rezultata radnog učinka. Isto tako, revidiranim  modelom ocjenjivanja, želimo povezati radni učinak s plaćom. Temeljem ocjene službenik će se promicati u plaći u viši platni stupanj, ostvariti jednokratnu nagradu, ali i nazadovati u plaći u niži platni stupanj“, objasnio je ministar uprave.
 
Ministar je kazao kako su svjesni digitalnog vremena u kojem živimo i potrebe prilagođavanja javne uprave novim tehnologijama u interesu osiguranja kvalitetnije usluge našim građanima te je u tom cilju Ministarstvo uprave  2017. uspostavilo elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja za elektroničke transakcije kojim je omogućeno državljanima Europske unije prijavljivanje na naše usluge s njihovim nacionalnim vjerodajnicama.
 
„Ministarstvo uprave je uspješno završilo proces uspostave sustava odabrane vjerodajnice elektroničke osobne iskaznice 2018. čime smo omogućili građanima Republike Hrvatske korištenje usluga u drugim članicama EU s našom nacionalnom vjerodajnicom. Time hrvatska Vlada snažno podupire izgradnju jedinstvenog digitalnog tržišta“, naglasio je Kuščević.
 
Ministar je naveo kako je uspostavljena usluga e-Novorođenče kao prvi primjer kompleksne elektroničke usluge kojom se pojednostavljuje procedura i roditeljima štedi vrijeme za skupljanje mnoštva dokumenata po raznim institucijama. Sustav e-Građani kontinuirano se nadograđuje uključivanjem sve većeg broja elektroničkih usluga te poboljšavanjem kvalitete usluga kao i podrškom korisnicima usluga.
 
„Projekt e-Pristojbe omogućit će uvođenje elektroničke naplate upravnih pristojbi i naknada u postupcima i procedurama za koje je propisana njihova naplata što će omogućiti daljnji razvoj složenijih elektroničkih usluga u sustavima e-Građani i e-Poslovanje, a uspostavom sustava e-Poslovanje omogućit će se središnji pristup javnim e-uslugama za poslovne subjekte i druge pravne osobe i komunikacija tijela javne vlasti kroz Poslovni korisnički pretinac što će olakšati poslovanje gospodarstvu. Pojedine komponente sustava e-Poslovanje uspostavit će u prvoj polovici 2019“, objasnio je.
  
Ministar je kazao kako se planira i uspostava servisa za potpisivanje i validaciju e-Pečat i m-Pečat za tijela javne vlasti i druge pravne osobe te e-Potpis i m-Potpis za fizičke osobe, a uspostavom Centra dijeljenih usluga objedinit će se državna informacijska struktura i omogućiti zajedničko korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije.
  
„Lako ćemo se složiti da reforma javne uprave uvijek predstavlja složen proces, rezultati se često puta ne mogu vidjeti odmah kako bismo željeli, ali da učinak u konačnici mora biti kvalitetnija usluga za građane. Hrvatska Vlada će i nadalje ustrajati na provedbi reformi i na tom putu računamo na dijeljenje iskustava i znanja sa svima vama“, zaključio je ministar uprave.

Pisane vijesti