Jean-Marc Sauvé održao predavanje o ulozi Državnoga savjeta Francuske Republike

Slika /slike/2015/060315- Zamjenik Pičuljan i predsjedatelj Državnog savjeta.jpg

Predavanje predsjedatelja  Državnog savjeta Francuske Republike Jean Marc Sauvea nastavak je događanja u okviru Hrvatsko - francuskih upravno pravnih dana.


Predavanje Jean Marc Sauvea, predsjedatelja Državnog savjeta Francuske Republike Jean Marc Sauvea, održano je 3. ožujka 2015. godine u Hrvatskom saboru o temi "Izrada zakona, savjetovanje institucija: Koja je uloga Državnog savjeta?" uz nazočnost predsjednice Ustavnog suda Jasne Omejec, ministra uprave Arsena Bauka, francuske veleposlanice Michele Boccoz te velikog broja sudaca i predstavnika Ustavnog suda,  Visokog upravnog suda, Vlade i ministarstava, profesore i dekane pravnih fakulteta, zastupnike i službenike Hrvatskoga sabora.

Uvodnom riječi prisutnima se obratio zamjenik ministra uprave Zoran Pičuljan, a moderator predavanja je  bio Srećko Gvozden  Flego, voditelj Hrvatsko-francuske međuparlamentarne skupine prijateljstva. Predavanje predsjedatelja Sauvea nastavak je događanja u okviru Hrvatsko- francuskih upravno pravnih dana, koje se već devetu godinu održavaju u Splitu u organizaciji Pravnog fakultet Split i Sveučilišta Paris II.

Podrijetlo nastanka francuske institucije Državnog savjeta (Conseil d'Etat) doseže u razdoblje monarhije (Ancien régime) i čak do srednjega vijeka (Curia Regis). Njegov je ustroj već bio pripremljen uoči Revolucije 1777. godine, potom dopunjen 1789. i dovršen 1790. odlukom Konstituante kada je saživjela teorija o trodiobi vlasti po kojoj se opravdavalo da  (javna/državna) uprava ne smije biti podložna sudbenoj vlasti. Državni savjet kao posebna upravna jurisdikcija javlja se 1799. godine.

Danas je Državni savjet (Conseil d'Etat) jedno je od najvažnijih tijela francuske državne uprave. Njegova uloga je dvojaka, savjetuje Vladu i parlament o izradi zakona, proučava nacrte zakona i uredbe koje se potom dostavljaju Ministarskom vijeću prije rasprave i usvajanja u parlamentu. Državni savjet također daje mišljenje vladi o nacrtima pravnih tekstova koji se odnose na Europsku uniju, a koji moraju proći parlamentarnu proceduru. Također odgovara na upite Vlade o pravnim poslovima, te provodi studije na zahtjev Vlade ili na vlastitu inicijativu o administrativnim i javnim politikama. Državni savjet osigurava djelovanje francuske administracije u skladu sa zakonom, stoga se smatra jednim od glavnih jamaca vladavine prava u Francuskoj i pokazatelj je kvalitete javnog upravljanja.

Od oko 145 nacrta tekstova, koje Državni savjet pregledava i provjerava godišnje, jedna su trećina nacrti zakona, dok su dvije trećine različiti regulatorni tekstovi. Državni savjet prilikom pregledavanja nacrta tekstova posebnu pozornost posvećuje trima kriterijima: kvaliteti i pravnoj valjanosti teksta te pravno-upravnim prilikama u sklopu kojih se tekst predlaže. – Vrlo je bitno pisati pravno prihvatljive tekstove, bez ikakve mogućnosti dvosmislenosti zakona, koji ne smiju zanemarivati svoj ustavni cilj, a sve to uz puno poštivanje nacionalne pravne sigurnosti, uzimajući pritom u obzir i europsko i međunarodno pravo i norme, naglasio je Sauvé. K tome se Državni savjet također vodi načelom pravne predostrožnosti te upozorava na moguće pravne rizike, provjerava uvjete praktične provedbe akata te njihove učinkovitosti s obzirom na postavljene ciljeve. Od 2008. godine francuska Vlada uz nacrt akta dužna je na procjenu dati i njegov pravni, socijalni i gospodarski učinak. Državni savjet tako osobitu pozornost posvećuje financijskim i gospodarskim posljedicama predloženih akata. Sve do 2015. godine mišljenja Državnoga savjeta nisu bila javno dostupna, no odlukom francuskoga predsjednika Françoisa Hollandea iz siječnja javnosti su sada dostupna proširena mišljenja Savjeta.
 
Kao najveće upravno sudište, Državni savjet presuđuje u sporovima između građana (pojedinaca) i uprave. Kao kasacioni sud, Državni savjet nadzire odluke koje donose Regionalni upravni prizivni sudovi kao i specijalizirana upravna sudišta. Državni savjet donosi odluke (rješenja) u prvostupanjskom i konačnom stupnju po žalbama koje se prije svega odnose na ukaze (dekrete), akte kolektivnih tijela na državnoj razini kao i na neke sporove iz izbornog procesa (regionalni izbori i izbori francuskih zastupnika u Europski parlament). Također presuđuje kao prizivni sud u sporovima vezanim za općinske i kantonalne izbore kao i o odlukama o izgonu stranaca iz zemlje.

Iako mišljenja Državnoga savjeta nisu obvezujuća, francuska Vlada ih uglavnom poštuje u praksi. Pravna sigurnost, jasnoća, predvidivost te pouzdanost zakonskih i drugih akata glavni su postulati djelovanja Državnoga savjeta.

Jean-Marc Sauvé na čelu je Državnoga savjeta od 2006. godine. Usto predsjeda i Komisijom za financijsku transparentnost u političkome životu, neovisnim tijelom zaduženim za nadzor imovine dužnosnika; Upravnim vijećem Nacionalne škole za javnu upravu (ENA); te Odborom osnovanim na temelju Lisabonskog ugovora i zaduženim za procjenu kandidatura za mjesto sudca na Europskome sudu pravde.
 

Pisane vijesti