Izglasani zakoni u Hrvatskom saboru

Slika /slike/2017/Hrvatski sabor.jpg
Hrvatski sabor izglasao je Zakon o izmjeni Zakona o udrugama kojim se briše obveza da statut udruge mora sadržavati i odredbe o izgledu pečata. Ukidanjem obveze upotrebe pečata udrugama smanjuje se administrativno opterećenje, pojednostavljuju se  procedure koje u praksi zahtijevaju upotrebu pečata te se štede materijalna sredstva za izradu pečata.
 
Izglasan je i Zakon o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe kojim se propisuje da se sredstava s posebnog računa za redovito financiranje nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s liste grupe birača i sredstva s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidata, nositelja nezavisnih lista, odnosno nositelja  lista grupe birača, izuzimaju od ovrhe, osim ovrhe u svezi obveze iz obavljanja političke djelatnosti kako bi se navedenim osobama omogućilo korištenje sredstava s posebnih računa u svrhu za koju su namijenjena.
 
Odredbe Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osobnom imenu usklađuju se s odredbama Obiteljskog  zakona i Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. Dodatno se ovim Zakonom utvrđuje obveza matičaru, u slučaju kada roditelji u zakonskom roku ne odrede osobno ime djetetu, da izvijesti centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djetetu.

Pisane vijesti