Građani više ne moraju prilagati isprave iz državnih matica Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa

Slika /slike/Registri i baze podataka.jpg

Ministarstvo uprave i Povjerenstvo za odlučivanje i sukobu interesa sklopili su Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke kako bi se olakšao i ubrzao rad Povjerenstva.

Za ostvarivanje svojih prava pred javnopravnim tijelima, koja su potpisala Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke, građani više ne moraju prilagati isprave iz državnih matica (rodni list/ vjenčani list/ smrtni list/ potvrda o životnom partnerstvu/ domovnica).

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, javnopravna tijela koja su potpisala Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke, za postupke koje vode i za koje su tražili isprave od građana dužna su pribavljati podatke iz državnih matica po službenoj dužnosti i od građana više ne smiju zahtijevati isprave.  

Glavni cilj ovog projekta je olakšati i pojednostaviti pružanje javnih usluga građanima i poslovnim subjektima.

Službenici u tijelima s kojima je Ministarstvo uprave potpisalo Sporazum imaju pristup bazi podataka i navedene dokumente (rodni list/ vjenčani list/ smrtni list/ potvrda o životnom partnerstvu/ domovnica), ukoliko se nalaze u bazi, neće potraživati od građana i samim time će se procedura ubrzati, a građani će uštedjeti vrijeme i novac. 

Ministarstvo uprave na svojoj internetskoj stranici obavještava javnost o javnopravnim tijelima iz pojedinih upravnih područja kojima je omogućen elektronički pristup podacima iz državnih matica, a popis tijela s kojima je potpisan Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke možete vidjeti OVDJE.

Pisane vijesti