Glasovanje državljana drugih država članica Europske unije na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Slika /slike/Glavna Fotka.jpg

Najkasnije do četvrtka 25. travnja 2019. birači – državljani drugih država članica Europske unije mogu podnijeti zahtjev za upis u registar birača

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, mogu ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019. Svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, mogu ostvariti ako podnesu zahtjev za upis u registar birača:
  • nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
 
Adresar nadležnih ureda državne uprave u županijama
 
  • najkasnije 30 dana prije dana izbora, dakle najkasnije 25. travnja 2019.
 
Uz zahtjev za upis u registar birača, državljanin druge države članice Europske unije, prilaže:
a)         izjavu u kojoj navodi :
1.         državljanstvo, adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj, gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici u čiji popis birača je posljednji put bio upisan
2.         da će ostvariti pravo glasovanja samo u Republici Hrvatskoj
3.         da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin
 
b)        presliku inozemne identifikacijske isprave.

Pisane vijesti