Državni tajnik Nekić: "Zajedničkim zalaganjem i radom možemo unaprijediti lokalne i područne samouprave"

Slika /slike/2018/11 studeni/bbfe6a94-0234-4190-9f51-ef1ee22b6c6a.jpg

Državni tajnik Ministarstva uprave sudjelovao je u Splitu na 10. susretu gradonačelnika i poduzetnika.

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i poslovni tjednik LIDER desetu godinu za redom organiziraju „48 SATI“ – Susret gradonačelnika i poduzetnika. Cilj skupa je raspraviti i definirati mogućnosti suradnje javnog i privatnog sektora u svrhu poticanja razvoja lokalnih jedinica te predstaviti uspješne primjere i iskustva u područjima od zajedničkog interesa gradonačelnicima i poduzetnicima.

„Na području Republike Hrvatske danas imamo ustrojenih sveukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od tog broja 556 je jedinica lokalne samouprave, 428 općina i 128 gradova (uključujući i Grad Zagreb koji ima status županije) te 20 županija - jedinica područne (regionalne) samouprave. No, neosporna je činjenica da iako sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave sačinjava 576 jedinica, da je riječ o jednoj cjelini i da ga kao takvog valja i promatrati“, rekao je Nekić na panelu „Budućnost lokalne samouprave“.

Državni tajnik je rekao kako s obzirom na brojnost jedinica lokalne samouprave, ali još više na važnost i značaj koji se očituju prije svega u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga, kojima se pružaju usluge građanima koji u njima žive, jasno je da budućnost lokalne samouprave zaslužuje pristup strateškog promišljanja.

„Kao što smo svjesni važnosti lokalne samouprave u Hrvatskoj, isto tako moramo biti svjesni i izazova koje nam nameće tijek vremena i okolnosti u kojima živimo i djelujemo. Vjerujem da se možemo složiti da izazovi kojima je lokalna samouprava izložena postaju doslovno svakim danom složeniji. Te izazove prepoznala je Vlada Republike Hrvatske uvrstivši ih u svoj Program, odnosno u reformske mjere koje se provode s ciljem jačanja lokalne samouprave“, kazao je Nekić.

Tom prigodom Nekić je skrenuo pozornost na točku 6. Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020. - Javna uprava i pravna sigurnost, u kojoj je utvrđeno da će se provesti reforma javne uprave kako bi se izgradila uprava koja je okrenuta rezultatima, koja strateški promišlja, uvijek je ispred izazova i u kojoj je jasno definirano tko je za što odgovoran i koja prava ima te se u skladu s tim delegira upravljačka odgovornost.

„Javna uprava treba biti brza, jednostavna i transparentna, što će se postići provođenjem mjera koje uključuju racionalizaciju zakonodavnog okvira te optimizacijom i informatizacijom procesa. Politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: izgradnja učinkovite javne uprave, depolitizacija i učinkovito upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru i informatizacija javnih usluga. Isto tako, u Akcijskom planu provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, utvrđen je specifični cilj 2. „Racionalizirani sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave“ u okviru kojeg su predviđene dvije mjere: Mjera 2.1. „Utvrditi model funkcionalne i fiskalne decentralizacije“ i Mjera 2.2. „Utvrditi i uspostaviti optimalnu teritorijalnu organizaciju““, naglasio je.
 
Državni tajnik je naveo kako je i u Nacionalnom programu reformi za 2018. godinu predviđena Mjera koja se odnosi na utvrđivanje modela funkcionalne i fiskalne decentralizacije, čiji je nositelj Ministarstvo uprave, s pratećim aktivnostima: Izrada baze podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Analiza indikatora za procjenu kapaciteta jedinica. Cilj ove Mjere je poboljšati funkcionalnu raspodjelu nadležnosti i učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vodeći računa o ravnomjernom pružanju usluga građanima.
 
„Optimizacija sustava lokalne samouprave moguća je prije svega kroz povećanje učinkovitosti obavljanja poslova iz djelokruga jedinica lokalne samouprave, a samim time i kvalitete obavljenih poslova, odnosno pruženih usluga. Naravno, u ostvarenju ovih ciljeva valja nam voditi računa i o širenju mogućnosti na koji se način mogu obavljati poslovi iz samoupravnog djelokruga, stavljajući pri tome naglasak na međusobnu suradnju jedinica koja svakako obuhvaća i mogućnost zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga, a što naš Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sada već predviđa“, kazao je Nekić.

Državni tajnik je naveo kako su svjesni činjenice da je osnova svakog uspješnog sustava čovjek te se stoga nikako ne može zanemariti niti pitanje odgovarajućeg kadrovskog kapaciteta jedinica, odnosno nužnost postojanja kvalitetnih i kompetentnih službenika u upravnim tijelima jedinica. Svako ulaganje u znanje i vještine službenika za posljedicu ima bolje obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, rekao je.

„Možemo smatrati kako je sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave kakav danas imamo u potpunosti ispunio svoju svrhu i smisao. Kao i svaki sustav i ovaj može imati svoje nedostatke i određene manjkavosti. No, na svima nama je da zajedničkim zalaganjem i radom te nedostatke iskoristimo kao motiv za daljnje unaprjeđenje kako lokalne tako i područne samouprave“, zaključio je Nekić.
 

Pisane vijesti