Djelatnici Ministarstva uprave održali edukaciju o novom Zakonu o zakladama

  • Slika /slike/2019/02 veljača/Edukacija/3 - uređeno.jpg
  • Slika
  • Slika

U Ministarstvu uprave održana je edukacija za službenike ureda državne uprave u županiji i gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove opće uprave o novom Zakonu o zakladama (Narodne novine, br. 106/18), koji stupa na snagu 1. ožujka 2019. godine.

Novim Zakonom propisuje se jednostavniji i kraći postupak osnivanja i registracije zaklada pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade, umjesto kako je važećim Zakonom o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br. 36/95 i 64/01) propisano, pri Ministarstvu uprave. Navedeni uredi bit će nadležni za vođenje registra zaklada, kao i registra stranih zaklada u koji će se upisivati strane zaklade, odnosno dosadašnja predstavništava stranih zaklada i fundacija.  
 
Novim  Zakonom učinjeni su bitni pomaci u normativnom okviru za djelovanje zaklada u Republici Hrvatskoj, a njegovom primjenom osigurat će se veća transparentnost i javnost djelovanja zaklada, a time i veći prostor za jačanje povjerenja građana u rad zaklada, kao važnih aktera organiziranog civilnog društva te sve važnijih čimbenika društvenog i gospodarskog života u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti