Aktivnosti Ministarstva uprave u 2018. godini

Slika /slike/Rast pohvala.jpg

U 2018. godini Ministarstvo uprave pokrenulo je i realiziralo brojne projekte.

Tijekom 2018. godine Ministarstvo uprave aktivno je radilo na pripremi i realizaciji projektnih i zakonskih rješenja s ciljem podizanja kvalitete usluga u javnoj upravi. Potpisano je šest projekata vrijednih oko 200 milijuna kuna, uvedene su nove usluge u ustav e-Građani te su izrađena nova i kvalitetnija zakonska rješenja.
Unutar sustava e-Građani u 2018. godini predstavljena je najsloženija e-usluga u Republici Hrvatskoj „e-Novorođenče“ koja omogućava prijavu djeteta digitalnim putem sa bilo kojeg mjesta putem elektroničke osobne iskaznice.

Također, roditeljima koji prijavljuju rođenje djeteta omogućeno je da sve potrebne prijave mogu obaviti u matičnom uredu:
 • upis djeteta u maticu rođenih
 • upis djeteta u evidenciju državljanstva
 • prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja
 • reguliranje zdravstvenog osiguranja djeteta
 • podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

U sklopu digitalizacije javne uprave ministar uprave Lovro Kuščević  je potpisao ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz ESF fonda u ukupnom iznosu od 124 milijuna kuna te je započeta provedba za ključne sustave državne informacijske infrastrukture koji će se u jednom dijelu uspostaviti u 2019. godini: e-Poslovanje, e-Pristojbe te e/m-Potpis i e/m-Pečat, a projekti će omogućiti:
 • jedinstveni pristup elektroničkim uslugama za poslovne korisnike,
 • elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada (zajedno s kartičnim plaćanjem upravnih pristojbi i naknada u svim Uredima državne uprave u županijama) te
 • elektroničko potpisivanje ili pečatiranje kao zajedničko rješenje za javnu upravu.
 
U suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje u sustav e-Građani uključena je usluga „e-Razmjena studentskih ocjena“. Time se i Hrvatska pridružila mreži EMREX čija je svrha poticanje studentske mobilnosti i osnaživanje studenata da učinkovitije kontroliraju vlastite studentske podatke i njihovu razmjenu, posebice izvan granica svoje države.

Pored redovnog uključivanja novih usluga u sustav e-Građani koji koristi preko 640.000 korisnika tijekom 2018. Ministarstvo uprave je uspješno završilo proces eIDAS notifikacije našeg Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i odabrane vjerodajnice eOI – elektroničke osobne iskaznice, čime je omogućeno svim našim sugrađanima korištenje javne e-usluge u drugim članicama EU, koristeći svoju eOI kao priznatu nacionalnu vjerodajnicu za prijavu na prekogranične online usluge onda kada te usluge zahtijevaju elektroničku identifikaciju korisnika. Kako bi građane upoznali s brojnim uslugama koje nudi sustav te načinom njihova korištenja provedena je kampanja pod nazivom „Postani i ti e-Građanin“.

Potpisana su i dva ugovora za projekte koji se  odnose  na djelotvornost, učinkovitost i ujednačenost u postupanju unutar svih tijela javne uprave i kvalitetu usluge građanima i gospodarskim subjektima. Riječ o ugovorima vrijednim 53.6 milijuna kuna, od čega je 45.6 milijuna financirano iz fondova Europske unije. Riječ je o projektu "Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi", koji će trajati 24 mjeseca, i projektu "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske" koji će trajati 36 mjeseci.

Završen je projekt „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“ financiranog sredstvima Europske unije koji je izrađen u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla. Namjera je ovog projekta doprinijeti poboljšanju upravnih kapaciteta i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Kroz Program potpore strukturnim reformama (eng. SRSP) Europske Komisije u listopadu 2018. godine ugovoren je zajednički projekt za pripremu i ugovaranje dva ESF projekta „Sustav upravljanja ljudskim potencijalima“ te „Uspostava metodologije i indikatora za mjerenje napretka reforme javne uprave“. Cilj projekta je izrada sažetka operacija i tehničkih specifikacija za navedene projekte. Provedba ugovora vrijednog 180.000 €  trajat će do rujna 2019. godine. 

Sukladno Zaključku Vlade RH od 2. kolovoza 2018. godine kojim je prihvaćen Prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, Ministarstvo uprave izradilo je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojim se ustrojavaju središnja tijela državne uprave, odnosno ministarstva, središnji državni uredi i državne uprave organizacije te se utvrđuje njihov djelokrug.

U prosincu 2018. ministar Kuščević predstavio je reformu sustava javne uprave, reformsku mjeru: Povjeravanje poslova Ureda državne uprave županijama.
Usluge građanima bit će učinkovitije jer procesi prelaze na njima bližu razinu vlasti, a povjeravanje poslova Ureda državne uprave županijama uz prednosti za građane dodatno stvara preduvjete za podizanje efikasnosti i onih poslova koje već obavljaju županije:
 • poslovni procesi i postupci koji su se do sada tijekom svoje provedbe trebali prolaziti kroz oba tijela stavljaju se pod jednu instituciju.
 • za obavljanje svojih poslova i procesa županiji su na raspolaganju veći radni kapaciteti što omogućuje bolju raspodjelu radne snage
 • županije mogu bolje sagledavati cjelokupne potrebe građana
Ministarstvo uprave pripremilo je i provelo savjetovanje s javnošću za nekoliko zakonskih rješenja:  
 • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 
 • Nacrt prijedloga zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske putem
 • Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa
 • Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
 • Nacrt prijedloga uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija
 • Nacrt prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju državne škole za javnu upravu 
 • Nacrt prijedloga zakona o zakladama
 • Prijedlog zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka
 
U 2018. godini završen je projekt „Jačanje integriteta javnog sektora“, koji je proveden u suradnji s Državnim institutom za javnu upravu Republike Finske (HAUS) i Visokom školom za javnu upravu Republike Finske (ENA). Projekt je trajao 15 mjesec sa svrhom potpore uspostavi učinkovite infrastrukture cjelokupne javne uprave  i podizanja svijesti u odnosu na etička načela kojih se zaposlenici javnog sektora trebaju pridržavati. Također, Ministarstvu uprave je  u ulozi mlađeg partnera u konzorciju s HAUS-om (Finnish Institute of Public Management ltd.) dodijeljen Twinning projekt  “ Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“.
 

Pisane vijesti