Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 567 vijesti.
Nužnost primjene poslovnih procesa u javnoj upravi17.10.2012. - Pomoćnik ministra Darko Parić otvorio je 10. europsku konferenciju o poslovnim procesima na kojoj su istaknute jasne poruke o nužnosti primjene upravljanja poslovnim procesima (Business Process Management - BPM) u gospodarstvu i javnoj upravi. Poseban naglasak stavljen je na strategije poslovne uspješnosti, restrukturiranje državnih poduzeća i javne uprave u skladu s europskim okvirom te povećanje efikasnosti poslovanja pomoću BPM-a i elektroničkog poslovanja.
Sudionici konferencije, vodeći domaći i strani stručnjaci, znanstvenici i gospodarstvenici,  složili su se da je upravljanje poslovnim procesima nužno staviti u kontekst priprema za skorašnji ulazak u EU te brzih promjena u poslovnoj okolini koje zahtijevaju agilnost organizacije.
  18.10.2012. | Stranica
Transparentnošću vratiti povjerenje građana„Sukob interesa je sukob privatnog i javnog interesa, a jasno postavljena pravila i transparentnost  olakšavaju funkcioniranje i povećavaju povjerenje građana u institucije i političare. U tom smjeru, nova rješenja koja će ponuditi Zakon o pravu na pristup informacijama koji je izrađen u suradnji s organizacijama civilnog društva i o kojem je  provedena javna rasprava sa zainteresiranom javnošću, obvezat će  tijela javne vlasti na veću transparentnost i vratiti povjerenje građana , rekao je ministar Arsen Bauk na završnoj konferenciji Projekta „Civilno društvo i javne institucije - partneri u sve većoj transparentnosti putem razrade i primjene mjera sprečavanja sukoba interesa“, koji provodi  Transparency International Hrvatska, a financira Europska unija kroz IPA program 2008.

Na konferenciji su predstavljena i međunarodna iskustva u prevenciji i sprečavanju sukoba interesa kroz analizu najbolje prakse zemalja Europske Unije i Sjedinjenih Američkih Država. 15.10.2012. | Stranica
Brži internet – veća ušteda Ministarstvo uprave i Metronet potpisali su Ugovor za nabavu usluge stalnog pristupa Internetu za korisnike HITRONet mreže kojim su postignute značajne financijske uštede. Do sada je u sklopu HITRONeta za 1 Mb/s mjesečno plaćano 51,67 kn, a ovim ugovorom postignuta je cijena od 17,25 kn za 1 Mb/s te je povećana ukupna brzina sa 60 Mb/s na 1000 Mb/s. Procjena je da će se priključenjem na HITRONet-ov Internetski link ukupni troškovi pristupa internetu smanjiti na četvrtinu sadašnjih troškova koji iznose oko 800.000 kn.

Kroz mrežu HITRONet trenutno je povezano 46 središnjih lokacija javnopravnih tijela te preko 400 udaljenih lokacija javnopravnih tijela (pravosudnih tijela – sudova, ureda državne uprave u županijama, matičnih ureda, ispostava HZZO-a itd.). Podsjećamo da je HITRONet povezan na CIX (Croatian Internet eXchange) te razmjenjuje promet sa 15 od ukupno 21 članice CIX-a. HITRONet ima otvorenu politiku razmjene Internetskog prometa sa članicama CIX-a.

Otvoreni postupak objedinjene javne nabave, temeljem kojeg  je  potpisan  Okvirni sporazum na dvije godine, proveo je Državni ured za središnju javnu nabavu.
15.10.2012. | Stranica
Dodjela „United Nations Public Service Awards“ (UNPSA)Kao i svake godine, tijekom proslave UN-ovog Dana javne službe, 23. lipnja 2013, biti će održana dodjela nagrada UNSPA. Nagrada UN-a za javnu službu (UNPSA) međunarodno je priznanje izvrsnosti u obavljanju javne službe, a dodjeljuje se za kreativna postignuća i doprinose javnih službi u kreiranju djelotvornije i prijemljivije javne uprave u zemljama diljem svijeta s ciljem poticanja širenja i preuzimanja nagrađenih inicijativa.

Nagrade za 2013. godinu dodjeljivat će se u sljedećih pet kategorija: 12.10.2012. | Stranica
„Tu smo zbog vas“Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Zaključak  temeljem kojeg Ministarstvo uprave kreće s projektom „Jačanje povjerenja građana u državnu upravu promicanjem etičkih načela i standarda ponašanja državnih službenika“. U prvoj fazi projekta Ministarstvo putem promidžbene kampanje želi upoznati građane s etičkim načelima  odnosno propisanim pravilima dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima. U tu svrhu, tijela državne uprave dužna su na vidljivom i dostupnom mjestu građanima, istaknuti promidžbene letke i naljepnice o primjeni etičkih načela utvrđenih Etičkim kodeksom državnih službenika. Također, državni službenici koji rade u neposrednom kontaktu s građanima  dužni su nositi oznaku s imenom, prezimenom i nazivom radnog mjesta na koji su raspoređeni. 20.09.2012. | Stranica
Otvoren javni natječaj za predstojnike /ce ureda državne uprave u županijamaMinistarstvo uprave objavilo je javni natječaj za imenovanje predstojika/ca svih ureda državne uprave u županijama. Predstojnike/ce ureda državne uprave u županijama imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju javnog natječaja.
07.09.2012. | Stranica
Obveznici primjene Zakona o općem upravnom postupku dužni dostavljati izvješćaVlada RH na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine, donijela je Zaključak kojim se  određuje obveza javnopravnim tijelima u pogledu dostave izvješća Ministarstvu uprave o rješavanju upravnih stvari te o provedenim postupcima zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, a svrhu izvješćivanja Vlade Republike Hrvatske utvrđenu Zakonom o općem upravnom postupku. 27.07.2012. | Stranica
Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijamaMinistarstvo uprave otvorilo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama. Ministarstvo provodi internetsko savjetovanje  kako bi prikupilo informacije o stavovima i iskustvima  javnosti. Također, otvarajući dvosmjernu komunikaciju s građanima, Ministarstvo uprave želi ih aktivno uključiti u  kreiranje javnih politika. Savjetovanje je otvoreno do 20. kolovoza i pozivamo zainteresiranu javnost da dostavi svoje prijedloge i primjedbe na mail savjetovanje@uprava.hr. 20.07.2012. | Stranica