Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 4 vijesti.
Usklađivanje statuta udrugaNadležni uredi imaju obvezu nakon isteka roka za usklađenje statuta izraditi izviješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statut te... 30.09.2015. | Pisane vijesti | Registri
Elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za registraciju udrugaTako popunjeni zahtjev mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljen nadležnom uredu (neposredno ili poštom). 18.03.2015. | Pisane vijesti | Registri
Edukacija o primjeni Zakona o udrugamaMinistarstvo uprave organizira edukaciju o primjeni Zakon o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine. Edukacije će se održati u Osijeku, Splitu i Zagreb. 16.10.2014. | Najave | Registri
Vlada usvojila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o udrugamaVlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici usvojila je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o udrugama. Ovim Konačnim prijedlogom, između ostalog, jasnije su propisane odredbe vezane uz upravljanje udrugom te tijelima udruge, odredbe o imovini i financijskom poslovanju, pod kojim uvjetima udruga može obavljati gospodarske djelatnosti te se dodatno preciziraju nadležnosti za obavljanje nadzora nad radom udruge. Nadalje, uređeno je i financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora (državnog i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i fondova Europske unije) koje provode udruge , a  poseban naglasak je stavljen na transparentnost i veći opseg podataka upisanih u Registar udruga i Registar stranih udruga. Novost je i da osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova ali uz zakonom propisan postupak. 17.04.2014. | Pisane vijesti | Zakoni | Registri