31. kolovoza 2016. - istječe rok za podnošenje zahtjeva za glasovanje izvan mjesta prebivališta, odnosno rok za ispravak podataka upisanih u registar birača

Slika /Izbori za Hrvatski sabor 2015/Izbori za HS 2015.jpg

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu nadležnog ureda te putem sustava e-građani

Birači koji će na dan izbora biti izvan mjesta prebivališta do 31. kolovoza 2016. moraju podnijeti zahtjev za:
 
  • privremeni upis - ako će glasovati u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta  birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.
 
  • prethodnu registraciju – ako će glasovati u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može  podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj (podatak naveden na osobnoj iskaznici).

 Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na za to određenim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu na području kojeg birač ima prebivalište, koji će mu izdati traženu potvrdu.
 
Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu nadležnog ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 31. kolovoza 2016. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati. 
 
Više informacija

Adresar nadležnih ureda državne uprave u županijama
Diplomatsko-konzularna predstavništva  

Pisane vijesti