28. listopada 2015. - istječe rok za podnošenje zahtjeva za glasovanje izvan mjesta prebivališta, odnosno rok za ispravak podataka upisanih u registar birača

Slika /Izbori za Hrvatski sabor 2015/Izbori za HS 2015.jpg

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu nadležnog ureda.

Birači koji će na dan izbora biti izvan mjesta prebivališta do 28. listopada 2015. moraju podnijeti zahtjev za:
 
Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta  birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora ili trećem uredu.
Zahtjev za prethodnu registraciju birač može  podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj (podatak naveden na osobnoj iskaznici).

 
Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na za to određenim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu na području kojeg birač ima prebivalište te taj ured izdaje biraču rečenu potvrdu.
 
Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu nadležnog ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 28. listopada 2015. godine zaprimati zahtjeve do 16,00 sati. 
   

Uvid u registar birača


Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 24. listopada 2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 28. listopada 2015. godine.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

Pisane vijesti