01. svibnja 2017. godine – početak projekta „Država bez papira“

Slika /slike/Registri i baze podataka.jpg

Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb po službenoj dužnosti pribavljaju podatke iz državnih matica.

Građani u ostvarivanju svojih prava pred uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu ne moraju više dostavljati isprave iz državnih matica (rodni list, vjenčani list, smrtni list, potvrda o životnom partnerstvu, domovnica), budući je tim tijelima omogućen, od 01. svibnja 2017. godine, pristup aplikaciji Ministarstva uprave  „Uvid u osobna stanja građana RH“.
 
Ministarstvo uprave će na svojoj internetskoj stranici obavještavati javnost o javnopravnim tijelima iz pojedinih upravnih područja kojima je omogućen elektronički pristup podacima iz državnih matica. 
 

Pisane vijesti