Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija

Slika /slike/upisnik.jpg
Uvid u upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija


Zakonom o zakladama i fundacijama uređuje se registracija i prestanak predstavništava stranih zaklada, odnosno fundacija u Republici Hrvatskoj te nadzor nad njihovim radom.
 
Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije osniva se odlukom osnivača ili ovlaštenog tijela strane zaklade, odnosno fundacije.

Predstavništvo strane zaklade, odnosno fundacije upisuje se u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj koji vodi Ministarstvo uprave.

Uz zahtjev za upis, dostavlja se:
 
  • izvadak iz registra u kojem je u zemlji sjedišta strana zaklada, odnosno fundacija upisana, ne stariji od dva mjeseca, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati zakladu, odnosno fundaciju te s kojom svrhom je ona registrirana,
  • odluka o osnivanju predstavništva,
  • akt o osnivanju, statut ili drugi dokument o osnivanju strane zaklade, odnosno fundacije iz kojeg je vidljiva njena svrha i djelatnost, javno ovjereni po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište,
  • javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju zaklade, odnosno fundacije,
  • javno ovjerena suglasnost osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade, odnosno fundacije u Republici Hrvatskoj o prihvaćanju te dužnosti.

O upisu predstavništva u upisnik Ministarstvo uprave donosi rješenje.